Workflow

De Tips & Tricks met het aandachtsgebied 'Workflow' worden verzorgd door:

Afbeelding

Significante kostenreductie bij opslag bijlagen in SAP
Juni 2017
Veel gebruikers maken gebruik van de mogelijkheid om PC documenten zoals Word, Excel of pdf bestanden als bijlage aan SAP documenten te koppelen. Standaard worden deze bestanden opgeslagen in de SAP database. Het is heel eenvoudig om dit soort bijlagen op te slaan op een externe gegevensdrager, bijvoorbeeld een SAP Content Server. Hierdoor kan de SAP database grootte significant, soms wel met 25%, gereduceerd worden.
Lees meer

Business Workflow innovaties in SAP S/4HANA
Maart 2017
SAP Business Workflow is de standaard tool voor het automatiseren van procedures binnen de SAP Business Suite. Dit geldt ook voor S/4HANA. Het team dat verantwoordelijk is voor de workflow omgeving heeft een aantal verbeteringen doorgevoerd in de workflow runtime- en ontwikkelomgeving. Zo zijn er innovaties doorgevoerd op het gebied van gebruiksgemak voor de eindgebruiker en nieuwe configuratiemogelijkheden binnen de workflow ontwikkelomgeving.
Lees verder

SAP Workflow performance
December 2016
Door workflow taken aan meerdere personen toe te kennen ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid voor de verwerking. Een nadeel hiervan kan zijn dat het aantal taken in de workflow inbox snel oploopt, met een mindere performance tot gevolg. Een recente OSS note verbetert de performance van het ophalen van taak specifieke attributen binnen de Fiori My Inbox app. Het is nu ook mogelijk deze verbeterde data collectie toe te passen op de SAP GUI Workflow inbox voor de professional users.
Lees verder

Fiori My Inbox 2.0
September 2016
In de eerste generatie Fiori apps heeft SAP afzonderlijke apps ontwikkeld voor het verwerken van workflow gebaseerde goedkeuringstaken. Zo zijn losse apps uitgeleverd voor het afhandelen van goedkeuringstaken rondom bestellingen, ATB’s, verlofaanvragen, declaraties etc. In de nieuwe visie van SAP wordt geadviseerd in de toekomst één app te gebruiken voor het afhandelen van workflow taken: de Fiori My Inbox app. De meest recente versie maakt deze veranderde benaderingswijze deels mogelijk.
Lees verder
 

Het balang van een SAP Invoice Management
juni 2016
Vorig jaar schreven we in een eerdere tip al over de nieuwe functionaliteit van SAP Invoice Management (SIM) 7.5. Deze keer hebben we het over het belang van het up-to-date houden van uw software. Zo kan na een upgrade gebruik worden gemaakt van de nieuwste functionaliteit, de technische ondersteuning blijft behouden en mogelijk kan maatwerk worden vervangen door standaard functionaliteit. In deze tip worden alle voordelen en soorten upgrade behandeld en de meest recente SIM verbeteringen besproken.
Lees verder

SAP Workflow de tool voor het automatiseren van procedures binnen S4/HANA
maart 2016
Tijdens een recent webinar over de status van het Workflow customer connection programma (een SAP product verbeterprogramma) is door SAP gemeld dat we komend jaren nog veel verbeteringen rondom SAP Workflow kunnen verwachten. Gesteld werd dat SAP Business Workflow de standaard tool is en blijft voor het automatiseren van (goedkeurings)procedures. Dit blijft ook het geval voor S/4HANA.
Lees verder

Nieuwe SAP Workflow verbeteringen beschikbaar
december 2015
Dankzij het ‘Customer Connection for SAP NetWeaver Workflow 2015’ programma zijn afgelopen jaar  verbeterpunten verzameld, beoordeeld en grotendeels door SAP gehonoreerd. Er zijn via OSS notes een deel van deze verbeteringen beschikbaar gemaakt. We gaan in op de opgeleverde én geplande verbeteringen.
Lees verder

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten
september 2015
Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een factuur via OCR. In het verlengde van deze functionaliteit heeft OpenText, de ontwikkelaar van SIM, Business Center for SAP solutions gelanceerd. Met OpentText Business Center kunnen binnenkomende bedrijfsdocumenten automatisch gestructureerd, herkend en in SAP verwerkt worden. Denk hierbij aan binnenkomende vrachtbrieven en verkooporders. Na het herkennen van de relevante velden kan het document automatisch in SAP worden verwerkt.
Lees verder

Nieuwe grote release SAP Invoice Management
juni 2015
SAP Invoice Management (SIM), ook wel Vendor Invoice Management (VIM) genoemd, is de door SAP geadviseerde SAP add-on voor het verwerken van binnenkomende facturen. De meest recente versie 7.5 bevat veel nieuwe functionaliteit. Deze nieuwe functies behoeven daarom aandacht bij een upgrade. In deze tip staan de wijzigingen en de nieuwe functies van SIM 7.5 beschreven.
Lees verder

Wanneer welke workflow inbox?
maart 2015
SAP Workflow taken kunnen op verschillende manieren worden aangeboden aan eindgebruikers. Eerste keus is in principe de Business Workplace. Er zijn echter gebruikersgroepen die zich minder comfortabel voelen met de gebruikerservaring van de SAP GUI. Voor deze gebruikersgroepen zijn er diverse alternatieven: de Universal Worklist via de browser, diverse Fiori apps rondom goedkeuringsprocessen en vanaf begin 2015 hebben we de beschikking over de nieuwe generieke SAP Fiori app “My Inbox”. Alle alternatieven worden op de VNSG site in de lange tekst van deze tip besproken.
Lees verder

SAPLink plugin voor workflow objecten
december 2014
SAPLink is open source ABAP programmatuur welke gebruikt kan worden om maatwerk objecten zoals programma’s, functiebouwstenen en klassen over te zetten naar andere systemen, zonder dat deze via een transportlandschap gekoppeld zijn. Sinds kort is er ook een SAPLink plugin ontwikkeld die het mogelijk maakt workflow modellen, standaard taken en workflow regels over systemen heen te transporteren. In de lange tekst van deze tip op VNSG site wordt uitgelegd hoe deze functionaliteit geactiveerd en ingezet kan worden.
Lees verder

SAP Fiori Workflow apps
september 2014
SAP biedt met Fiori een verzameling intuïtieve apps aan, waarmee de meest gebruikelijke SAP functies zowel mobiel als op desktops ontsloten worden. Sinds kort is SAP Fiori standaard onderdeel van de SAP onderhoudslicentie waarmee deze software ‘gratis’ is en extra interessant om nieuwe eindgebruikers te betrekken in het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Veel Fiori apps zijn volledig opgezet rondom goedkeuringsprocessen. Hierbij kunnen SAP workflow taken, die voorheen via de SAP GUI of SAP Portal werden aangeboden, nu via een fraaie gebruikersinterface worden afgehandeld. In de lange tekst gaan wij dieper in op de beschikbare SAP Fiori Workflow apps.
Lees verder

Workflow work item exits
juni 2014
Binnen SAP Workflow biedt het gebruik van zogenaamde “work item exits” interessante mogelijkheden. Work item exits bieden met name mogelijkheden op het gebied van workflow rapportages. Het uitlezen van procesinformatie direct vanuit de SAP workflow logs vergt vaak een langere verwerkingstijd. Dit is niet altijd handig bij het snel raadplegen van bijvoorbeeld een overzicht van de werkvoorraad. Door het wegschrijven van de relevante proces- en document data in een zogenaamde staging tabel, kan eenvoudig een zeer grote performance winst bereikt worden. Tevens kunnen gedurende de uitvoer van het work item container manipulaties of conditioneringen worden toegepast.
Lees verder

Dynamische gebruikersbeslissingen in SAP Workflow
maart 2014
Een gebruikersbeslissing in een SAP Workflow-definitie, bijv. een goedkeuringsprocedure, kan men in een optiescherm aanbieden. Een recente verbetering van de SAP Workflow-ontwikkelomgeving biedt de keuze om bepaalde opties wel of niet weer te geven en de omschrijving te variëren via condities. In deze tip ga ik dieper in op deze zgn. dynamische gebruikersbeslissingen.
Lees verder

Partners VNSG

Afbeelding

 AfbeeldingAfbeelding