Testen

De Tips & Tricks met het aandachtsgebied 'Testen' worden verzorgd door:

Afbeelding

De inrichting | Efficiënt testen in SAP-projecten
Juni 2017
De gemiddelde doorlooptijd voor een SAP project volgens de ASAP-methode is 18 maanden. Daarvan is ongeveer 9 maanden voor de realisation en final preparation fase. In deze periode moeten de deelgebieden inrichting, conversie, interfaces, rapportages en ketenacceptatie (h)erkent worden en in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Wordt deze volgorde genegeerd dan is de kans bijzonder groot dat het SAP project in een inefficiënte vicieuze cirkel van testen, hertesten en regressietesten terecht komt. In onze vorige VNSG tip is aangegeven dat het efficiënt functioneel testen binnen SAP-projecten leunt op de juiste volgorde van de deelgebieden: inrichting, conversie, interfaces, rapportages, keten acceptatie en productie acceptatie. Deze VNSG tip gaat in op het eerste deelgebied: de inrichting.
Lees meer

Goede volgorde zorgt voor minder testwerk
Maart 2017
De gemiddelde doorlooptijd voor een SAP implementatie volgens de ASAP methode is 18 maanden. Daarvan is 9 maanden voor realisation en final preparation. In deze periode moeten de deelgebieden inrichting, conversie, interfaces, rapportages en ketenacceptatie (h)erkent worden en in de juiste volgorde uitgevoerd worden. Wordt deze volgorde genegeerd, dan is de kans bijzonder groot dat het project in een vicieuze cirkel van testen, hertesten en regressietesten terecht komt. De uitgebreide tip beschrijft hoe de juiste volgorde in combinatie met slimme afspraken daadwerkelijk tot minder testwerk leidt.
Lees verder

Goede ‘test voornemens’
December 2016
Nu de jaarwisseling met rasse schreden nadert wordt het tijd de blik langzaam maar zeker op 2017 te richten. Een mooie aanleiding om voor het nieuwe jaar goede voornemens te formuleren, waarbij verbeteringen op testgebied niet mogen ontbreken. Wanneer het testen op orde is kunnen wijzigingen in SAP immers sneller en gecontroleerd worden doorgevoerd. Er zijn parallellen te trekken tussen goede voornemens en het testen van SAP. Zo blijft van goede ‘test voornemens’ immers ook vaak maar weinig over. De uitgebreide versie van deze tip bevat manieren om te zorgen dat voorgenomen verbeteringen op het gebeid van SAP testen ook op langere termijn worden ‘volgehouden’. Of het nu gaat om regressietesten, acceptatietesten of tools voor SAP testen.
Lees verder

Testen van gebruiksvriendelijkheid
September 2016
Bij het testen van SAP wordt vaak als eerste gedacht aan het controleren van functionele werking, om daarmee de risico’s bij in gebruik name te beperken. Naast het afdekken van functionele risico’s vormen andere aspecten van ‘het testobject’ echter ook belangrijke risico’s. Een aspect welke de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt, mede door de opkomst van gebruiksvriendelijke Apps, is het testen van gebruiksvriendelijkheid (ook wel bruikbaarheid of usability). Vooral bij het ontwikkelen van maatwerk, web- en/of Fiori oplossingen is een goede bruikbaarheid van groot belang. De uitgebreide tip geeft handvatten voor het testen van gebruiksvriendelijkheid, om te bewaken dat de eindgebruikers zo effectief en efficiënt mogelijk de oplossing kan gebruiken.
Lees verder 

Testen in Agile omgeving vereist robuuste testautomatisering
juni 2016
SAP gebruikende organisaties werken steeds vaker conform Agile/Scrum. Doelstelling is om met kleine iteraties vaker nieuwe of gewijzigde software beschikbaar te maken voor de business. Het is voor de scrumteams een belangrijke taak om de wijzigingen goed te testen. Dat gaat niet zonder automatisering. Deze derde tip uit een reeks tips over Agile en SAP gaat in op het opzetten van robuuste testautomatisering.
Lees verder

Agile omgeving vereist commitment aan het testproces
maart 2016
Binnen bedrijven die met SAP werken wordt steeds vaker gewerkt volgens Agile/Scrum. Doelstelling is om met kleine iteraties vaker nieuwe of gewijzigde software beschikbaar te maken voor de business. Daarbij moeten de teams zich committeren aan hetzelfde testproces, om het mogelijk te maken team overstijgende keten- en regressietesten uit te voeren. En dat wordt nog belangrijker als de uitvoering van de tests geautomatiseerd wordt. Deze tweede tip uit een reeks tips over Agile en SAP gaat in op het belang van een gecommitteerd testproces.
Lees verder

Testen in Agile omgeving vereist allround testers
december 2015
Binnen bedrijven die met SAP werken wordt steeds vaker gewerkt volgens Agile/Scrum. Het is daarom voor een scrumteam een belangrijke taak om de wijzigingen goed te testen. Dit brengt voor testen verschillende nieuwe uitdaging met zich mee. Deze eerste tip uit een reeks tips over Agile en SAP gaat in op de rol van de tester.
Lees verder

Top 5 uitgangspunten voor het registreren van testbevindingen
september 2015
Waar software is zijn softwarefouten, ook in SAP. Gestructureerd testen dekt risico’s af en gaandeweg het testproces worden softwarefouten gevonden. Omdat niet alle bevindingen tijdens het testen ‘fouten’ zijn, spreken we over (test)bevindingen. Het is van groot belang om bevindingen goed vast te leggen. Hieronder een top vijf van belangrijke uitgangspunten voor het registreren van testbevindingen
Lees verder

Testtaken in de lijnorganisatie
juni 2015
Het succes van een SAP implementatie of upgrade hangt voor een groot deel af van de mate waarin er op gestructureerde wijze wordt getest. Bij testen in een beheer situatie zijn de  verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk. Het is van groot belang dat voor iedere medewerker helder is wat van hem of haar wordt verwacht. De lange versie van deze tip laat zien hoe uw organisatie hier het beste mee om kan gaan.
Lees verder
‘Test’ in productie tijdens Go Live weekend
maart 2015
Testen in productie is als vloeken in de kerk. Menig testmanager krijgt alleen al bij het idee opstaande nekharen. Argumenten als ‘er is geen testomgeving beschikbaar’ of ‘alleen dan weten we echt of het werkt’ zijn niet valide. Toch is er een belangrijke uitzondering te maken, waarbij het ‘testen’ in productie van grote toegevoegde waarde is, en dat is tijdens een Go Live weekend. Het gecontroleerd uitvoeren van opgespaard werk in het Go Live weekend is een ultieme test, zonder de productie gegevens te frustreren. De lange versie van deze tip gaat dieper in op deze bijzondere testsoort. 
Lees verder

Top 5 redenen om beter te testen
december 2014
De vraag: “Hoe kunnen we het testproces verbeteren?” houdt SAP gebruikende bedrijven in toenemende mate bezig. Minstens zo relevant is echter de vraag: “Waarom moet het testproces worden verbeterd?”. Hoewel in de praktijk vele aanleidingen worden aangedragen, zijn er slechts vijf redenen die testverbeteringen rechtvaardigen: streven naar hogere kwaliteit, besparen op kosten, voldoen aan compliancy richtlijnen, verkorten time-to-market of ruimte creëren voor innovaties. In de lange versie van deze tip wordt dieper ingegaan op deze Top 5.
Lees verder

Fluitend door de audit op uw change processen
september 2014
Veel organisaties moeten voor externe audits op het change proces aantonen hoe wijzigingen in het IT-landschap worden getest. Voor iedere change moet worden vastgelegd welke tests zijn uitgevoerd, wat de resultaten daarvan waren en dat formele acceptatie heeft plaatsgevonden. Er zijn laagdrempelige oplossingen in de markt waarmee eenvoudig aan de compliancy regels kan worden voldaan zonder dat er extra tijd besteed hoeft te worden aan de vastlegging van testresultaten.
Lees verder

Meten is weten!
juni 2014
Hoe is het gesteld met de volwassenheid van uw testproces? Tijdens het afgelopen VNSG congres heeft PTWEE onderzoek gedaan naar de testvolwassenheid van SAP gebruikende bedrijven. Ruim 100 bezoekers hebben hiervoor op de PTWEE stand een vragenlijst ingevuld. In de lange versie van deze tip vindt u de resultaten van dit onderzoek. Daarnaast kunt u zelf met behulp van de vragenlijst de testvolwassenheid binnen uw organisatie meten.
Lees verder

Voorkom dat 'de slager zijn eigen vlees keurt'
maart 2014
Vaak besteden organisaties het customizen en ontwikkelen van maatwerk in SAP uit aan externe partijen en leggen ze afspraken vast in contracten en SLA's. Deze zijn vaak onvoldoende concreet, waardoor naleving ervan in de praktijk lastig wordt. Het is van belangrijk om vooraf goede kwaliteitsafspraken te maken zodat de klant waar krijgt voor zijn geld. Onze tip bevat een aantal werkbare handvatten.
Lees verder

Partners VNSG

Afbeelding

 AfbeeldingAfbeelding