SCM

De Tips & Tricks met het aandachtsgebied 'SCM' worden verzorgd door:

Afbeelding

S/4 steeds completer voor Supply Chain?
Juni 2017
Sinds de eerste versies van het nieuwe ERP platform S/4 gebaseerd op de HANA database een aantal jaren geleden, heeft SAP de functionaliteit voor Supply chain stapsgewijs uitgebreid. De eerste vernieuwing kwam met de MRP cockpit en een aantal Fiori applicaties voor de Supply Chain en MRP planner. Vorig jaar werden daar voor planning het production planning en scheduling, voor warehousing het eWM en voor ATP controles het aATP deel aan toegevoegd. Het betrof hier de toevoeging binnen S/4 van functionaliteiten die al in andere SAP systemen als SCM (APO) en EWM beschikbaar waren. Sap gaat in de geplande release 1709 verder met het verrijken en harmoniseren van functionaliteiten voor Supply chain met uitbreidingen in het bestaande eWM deel en voegt ook nieuwe Transportation management processen toe.
Lees meer

Is uw supply chain compliant?
December 2016
De laatste jaren is de wet- en regelgeving voor bedrijven erg toegenomen, daarnaast vragen klanten steeds meer gegevens en certificaten van het product wat u verkoopt. Binnen de farmaceutische industrie is een Certificaat van Analyse al heel lang gemeengoed, maar ook binnen andere bedrijfstakken zoals chemie, automotive en in de voedingsmiddelenindustrie wordt dit CoA meegestuurd met iedere batch die wordt geleverd. Om binnen de supply chain compliant te zijn met de eisen van de overheid en klanten is een goed kwaliteitsmanagement systeem noodzakelijk. De SAP Quality Management module biedt vele mogelijkheden om aan alle kwaliteitseisen te voldoen.    
Lees verder

Supply Chain als een Zwitserse klok? Capgemini
September 2016
Binnen Supply Chain en logistiek worden de problemen van vandaag nog vaak opgelost met middelen van gisteren. De verschillende processen zijn niet op elkaar afgestemd en dat leidt tot brandjes blussen. Het is goed om na te denken over de hartslag van deze processen en de onderlinge afstemming ervan. Er zijn verschillende hartslagen, de wekelijkse van de klantorders, de dagelijkse van de logistiek, productie en inkoop. Door het maken van goede afspraken tussen de verschillende afdelingen en het bijvoorbeeld meerdere malen per dag het aanmaken van leveringen en MRP te draaien kan de supply chain als een Zwitsere klok gaan werken.
Lees verder 

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA
juni 2016
Al meer dan tien jaar geleden lanceerde SAP APO, het supply chain planning systeem wat in vele bedrijven wereldwijd wordt gebruikt voor sales forecasting, demand en supply planning en productie scheduling. Gebruik makend van de HANA technologie is in de Integrated Business Planning suite ook een nieuwe module voor Sales Forecasting en Demand Planning gebouwd. Deze voldoet aan de eisen van deze tijd in functionaliteit, flexibiliteit, snelheid en gebruikersgemak.
Lees verder

SAP introduceert de logistieke modules op het S/4 HANA platform
maart 2016
Begin vorig jaar introduceerde SAP de opvolger van het huidige ECC systeem, gebaseerd op de HANA technologie, S/4 HANA Finance. Vanaf November zijn nu ook de logistieke modules beschikbaar, zodat nu ook de inkoop, productie en verkoop processen worden ondersteunt. Het is een compleet herontwerp geworden, met de mogelijkheid tot real-time rapportages, inzichten en processen en vereenvoudigde transacties. Na de jarenlange evolutie mag dit een revolutie worden genoemd.
Lees verder

Supply Chain Metrics en dashboards Capgemini
december 2015
Ze zien er gelikt uit in presentaties: de supply chain dashboards. Met één druk op de knop is er inzicht in de ontwikkeling van de voorraad, het service level, de forecast accuracy en het gebruik van de capaciteit. Om van deze plaatjes tot een mooi dashboard te komen (zonder urenlang Excelwerk) is nog al een opgave. Bezint eer ge begint.
Lees verder

SAP Product Group Planning
september 2015
In de dagelijkse activiteiten van een planner horen het kijken naar zijn MRP excepties via transactie MD07 (of de APO SNP alerts) en de voorraad behoefte ontwikkeling in de komende dagen en weken. Dat kan ook met APO SNP, binnen SAP ECC wordt dit wat lastiger omdat de Stock Requirements list (MD04) de ontwikkeling per materiaal laat zien. Toch is er een mogelijkheid om deze voor meerdere materialen op te vragen, gebruik makend van de Product Group Planning transactie MD47.    
Lees verder

SAP Integrated Business Planning
juni 2015
Veel bedrijven zijn de laatste jaren bezig om Sales en Operations Planning te implementeren. De noodzaak om de bedrijfsstrategie te vertalen in korte en lange termijnplannen is sterk gestegen. De samenwerking tussen Sales, Supply Chain en Finance binnen S&OP maakt ook de behoefte aan de juiste rapportages groter. SAP heeft deze behoefte onderkent en dat samen met de kracht van HANA vertaald in een nieuw product: SAP Integrated Business Planning.
Lees verder

Productie planning met vaste cycli
maart 2015
Productie planning en detail scheduling is binnen de huidige markt een complex proces wat planners dagelijks veel tijd kost. Veranderende marktvraag,  productiecapaciteit of kwaliteitsproblemen kunnen aanpassing van het productieschema veroorzaken. Een goed en stabiel productieplan als basis van het dagelijks plan kan het maken van veranderingen vereenvoudigen. SAP kan aan de hand van de verkoopprognose en planning kalenders een productie schema maken, waarbij de geplande orders voor productie op de juiste weekdag of dag in de maand gemaakt kunnen worden. Hiermee wordt de planningsarbeid voor de planner met 50 tot 80% gereduceerd. 
Lees verder

Tussen S&OP en de dagelijkse uitdagingen
december 2014
Veel bedrijven hebben in de laatste jaren een S&OP proces ingevoerd, waarin op gestructureerde maandelijkse de midden- en lange termijn planning worden besproken. Toch is het niet vanzelfsprekend dat de uitkomsten van S&OP gebruikt worden om de MRP te voeden en zo de week- en dagplanning van productie en inkoop bepalen. Er is nog vaak teveel dagelijkse hectiek die alle gedane planningsactiviteiten naar de achtergrond schuiven. SAP kan op meerdere gebieden de aansluiting tussen de planning en uitvoering goed ondersteunen en daarmee de hectiek voorkomen. 
Lees verder

SAP SCM Roadmap – alles wordt geïntegreerd met HANA
juni 2014
In navolging van de SAP strategie om alle functionaliteiten van de verschillende SAP systemen te gaan integreren op het HANA platform, is er ook een nieuwe Roadmap voor SAP SCM. Deze is ook in alle opzichten revolutionair. Zijn er nu aparte systemen voor ERP, SCM, EWM en rapportages met BW, dit alles komt straks beschikbaar op een platform. Dat betekent dat alle data die voor Supply Chain relevant zijn, real-time beschikbaar komen in een systeem. S&OP, Supply chain planning, executie, rapportage, transport, warehousing zijn dan allemaal voor de gebruiker beschikbaar in een complete, geïntegreerde omgeving.   
Lees verder

Een vraaggestuurde keten – noodzakelijk in de huidige tijd
maart 2014
Veranderende markten en minder voorspelbaar koopgedrag stellen veel bedrijven voor de uitdaging om continu het productaanbod te evalueren en de ontwikkeling van de vraag te monitoren. Door een langetermijnfocus, samenwerking tussen afdelingen en de juiste IT-ondersteuning reageert en plant men veel beter op de dynamiek van de markt.
Lees verder

Partners VNSG

Afbeelding

 AfbeeldingAfbeelding