Projectsysteem

De Tips & Tricks met het aandachtsgebied 'Projectsysteem' worden verzorgd door:

Afbeelding

Gebruikersstatussen, meer dan alleen extra kenmerken
December 2016
Naast de systeemstatus op objecten in een project is er ook de mogelijkheid om gebruikersstatussen in te zetten. Met deze gebruikersstatussen kunt u meer doen dan alleen extra informatie vastleggen op deze objecten. Per gebruikersstatus kunt u namelijk ook sturen welke business processen worden toegestaan en het is mogelijk om per status via autorisatie te regelen of een gebruiker deze status mag veranderen. In deze tip zal worden uitgelegd welke mogelijkheden de gebruikerssatussen in PS bieden.
Lees verder

Nieuwe user interface voor financiële planning voor projecten
September 2016
Voor het plannen van kosten en opbrengsten op wbs elementen, kostensoort planning en prestatieafnamen zijn al lange tijd transacties zoals CJ40 en CJ42 beschikbaar. Sinds enige tijd is er ook een nieuwe rol beschikbaar met een aantal webdynpro schermen ter vervanging van deze bovenstaande transacties. In deze tip wordt uitgelegd hoe de nieuwe applicaties werken en hoe u deze nieuwe planningfuncties kunt activeren en in gebruik kunt gaan nemen.
Lees verder 

S/4 Hana, wat betekent dit nu voor PS gebruikers
maart 2016
In november 2015 heeft SAP het nieuwe product S/4 HANA on premise edition 1511 geïntroduceerd. Hiermee is een volwaardige opvolger beschikbaar voor ECC 6.0.  In hoeverre heeft een overstap van ECC naar S/4 Hana nu gevolgen voor de gebruikers van het Projectsysteem? In deze Tip wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste veranderingen waar de PS gebruikers mee te maken krijgen.
Lees verder

User experience voor projecten
september 2015

In de PS module zijn er een aantal nieuwe mogelijkheden beschikbaar voor het werken met projecten. Zo is in EhP 6 de Project Editor uitgebreid met de mogelijkheid om Gannt Charts weer te geven of te printen. Daarnaast komen er steeds meer Fiori Apps beschikbaar om diverse processtappen in het projecten proces via Fiori uit te voeren. In deze Tip krijgt u een overzicht van de actuele mogelijkheden.
Lees verder

Autorisatie van projecten
juni 2015
In de PS module zijn er voor ‘de projecten’ standaard autorisatie objecten die worden gecontroleerd zodra de gebruiker iets wil doen met het object. Heeft een gebruiker autorisatie voor het controlling gebied, profit center, kostenplaats, verantwoordelijke persoon en gebruikers velden? Via user exits en/of door gebruik te maken van de Access Control List (ACL) kan autorisatie verder worden gespecificeerd.
Lees verder

Klantspecifieke informatie in projecten
december 2014
In projecten komt het regelmatig voor dat er gegevens moeten worden opgeslagen in de structuur waarvoor geen standaard velden door SAP zijn voorzien. Wat zijn dan de mogelijkheden die u heeft om deze informatie toch op te slaan in uw projecten. Zo zijn er bijvoorbeeld standaard voor  WBS elementen en netwerk activiteiten zijn gebruikersvelden beschikbaar, wat kunt u met deze velden doen en wat te doen als u met deze velden niet uitkomt.
Lees verder

Tijdregistratie via CATS
september 2014
Indien u cProjects 4.5 of nieuwer gebruikt en tijden registreert op uw projecten kunt u een business functie activeren die u in staat stelt om via het CATS invoerscherm uw tijdregistratie in te voeren. Deze business functie is opgenomen in Enhancement Pack 3. Op deze wijze ontstaat er een uniforme registratie om onder andere uw forecast uren voor de taak en het percentage gereed in te voeren.
Lees verder

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP
juni 2014
Enige jaren geleden was in SAP de keuze simpel, als je projecten wilt managen gebruik je het projectsysteem. Daarna kwam cProjects, nu bekend als Portfolio en Project Management (PPM). Sinds vorig jaar is er nu ook Commercial Project Management (CPM) hierdoor wordt het steeds moelijker om de juiste oplossing te kiezen, in dit artikel wordt ingegaan op de specifieke eigenschappen en verschillen om u te helpen de keuze voor een oplossing te kiezen.
Lees verder

Projectsysteem Gebruik van Maskers en Masker ID voor projectopmaak
maart 2014
Maskers in de projectnummering, die u in de configuratie kunt aanmaken, maken de opbouw van het nummer overzichtelijker en vereenvoudigen de invoer van lange codes. In diverse rapportages kunt u in plaats van het volledige WBS-nummer ook een korte ID tonen. Via een Masker ID kunt u sturen welke tekens uit het WBS-nummer in de korte ID worden getoond.
Lees verder

Partners VNSG

Afbeelding

 AfbeeldingAfbeelding