HR

De Tips & Tricks met het aandachtsgebied 'HR' worden verzorgd door:

Afbeelding

Wisseling van CAO salaristype en TWK mutaties
Maart 2017
Als gevolg van CAO afspraken kan het voorkomen dat met ingang van een bepaalde datum wordt overgestapt van een salaristype waarbij sprake is van een bepaalde bandbreedte naar een salaristype met vast bedragen per loonschaal/trede of vice versa. Na ingang van het nieuwe salaristype zijn er soms terugwerkende kracht mutaties nodig over de periode dat het oude salaristype van toepassing was. Om deze mutaties te kunnen verwerken is soms enige creativiteit noodzakelijk.
Lees verder

Klant-specifieke aanpassingen bij het aanmaken van betaalbestanden
maart 2016
Afhankelijk van de wensen en eisen van de klant of de ontvangende betaalinstantie kan het soms noodzakelijk zijn om in te grijpen in het proces van het aanmaken van betaalbestanden. Denk hierbij aan het genereren van een betaalbestand met een heel specifieke bestandsnaam en ook het afdrukken van een hash waarde (b.v. een SHA 256 hash) op de begeleidende brief. De SAP standaard biedt hiervoor een aantal aangrijpingspunten.
Lees verder

Alternatieve kostentoewijzing personeelskosten
juni 2015
In de journalisering van personeelskosten wordt normaliter de hoofdkostenplaats uit infotype Organisatorische indeling (0001) gehanteerd. Afwijkingen op medewerker nivo en zelfs op looncomponent nivo zijn mogelijk echter, met alle haken en ogen die daarbij horen.
Lees verder

Rapportage historische payroll resultaten
december 2014
De afrekeningsresultaten van de payroll kunnen worden herzien als gevolg van herberekening. Dit leidt tot één of meer nieuwe afrekenresultaten voor dezelfde afrekenperiode (in jargon : meerdere in-perioden voor dezelfde voor-periode). Rapportage over de niet actuele afrekeningsresultaten van een afrekenperiode met de standaard wagetype reporter lijkt in eerste instantie bewerkelijk. Met wat slimme selecties en filtering is het echter ook met de standaard wagetype reporter mogelijk om in één keer te rapporteren over willkeurige beschikbare afrekeningsresultaten van dezelfde afrekenperiode.
Lees verder

Collectieve herberekening voor deelpopulaties
september 2014
Soms moet slechts een deel van de verloonde populatie worden herberekend en vaak is herberekening van de volledige populatie via het ‘geforceerde herberekening van’  datum veld op het selectiescherm van het hoofdafrekenprogramma (RPCALCN0) een te zwaar middel. Het handmatig vullen van het ‘vroegste wijziging’ datum veld in infotype 3 voor individuele medewerkers is voor grote aantallen echter ook geen doen. Toch is het mogelijk om een deelpopulatie collectief her te berekenen zonder dat hiervoor maatwerk programmatuur of een LSMW nodig is.
Lees verder

Blokkeren herrekening
juni 2014
Het standaard herrekenings mechanisme in de payroll maakt het mogelijk om de inhoud van looncomponenten in eerder afgerekende perioden te herzien. Er zijn echter situaties waarin het automatisch herzien van in het verleden berekende bedragen ongewenst is. Door middel van een stukje inrichting in het rekenschema kan de herrekening voor specifieke looncomponenten worden geblokkeerd.
Lees verder

Differentiatie in herberekeningsverschillen
maart 2014
De afzonderlijke herberekeningsverschillen op looncomponenten die in de payroll ontstaan bij herberekening over oude afrekenperioden zijn normaliter niet toegankelijk in de huidige afrekenperiode, er is slechts een totaal nettoverschil zichtbaar. Specifieke inrichting maakt het mogelijk om onderscheid te maken in het type loon dat het totale nettoverschil veroorzaakt.
Lees verder

Partners VNSG

Afbeelding

 AfbeeldingAfbeelding