EAM

De Tips & Tricks met het aandachtsgebied 'EAM' worden verzorgd door:

Afbeelding

Refurbishment
Juni 2017
Voor industrieën is het belangrijk dat productielijnen een hoge beschikbaarheid hebben. Hiervoor is het noodzakelijk dat het onderhoud snel, efficiënt en soepel verloopt. Daarom zijn er van kritische onderdelen vaak reserveonderdelen op voorraad. Wanneer er een defect of versleten onderdeel moet worden vervangen, kunnen deze onderdelen snel worden gewisseld. Maar wat gebeurt er met de defecte/versleten onderdelen? Deze kunnen in sommige gevallen worden gerepareerd. Dit kan intern of door een externe partij worden uitgevoerd. Het is dan wel van belang inzicht te hebben in de locaties waar welk onderdeel zich bevindt. En indien relevant, hoe vaak een onderdeel is gereviseerd. Sinds ECC6.0 EHP4 ondersteunt SAP refurbishment en subcontracting, en is het mogelijk om refurbishment en subcontracting volledig geïntegreerd met SAP uit te voeren.
Lees meer

Massawijzigingen voor Service- en onderhoudsorder taken
juni 2016
Misschien voor u een tip uit de oude doos, maar Ideo wijst u graag op de mogelijkheid, om eenvoudig service- of onderhoudsorder taken massaal te kunnen wijzigen. Hiervoor dient u wel EAM business function LOG_EAM_CI_5  te activeren. Na deze activatie komt er een additionele menu optie beschikbaar: ”Uitvoeren van massa wijziging”.
Lees verder

Eenvoudiger afroepen van preventief onderhoud
maart 2016
In uw preventieve onderhoudsplannen geeft u aan hoe lang vóór de geplande onderhoudsdatum een onderhoudsobject wordt afgeroepen in het systeem. Tot op heden kon dit alleen in een percentage van de onderhoudscyclus. Met de nieuwe SAP-functionaliteit is het mogelijk om dit nu ook in (werk)dagen aan te geven. Dit kan zowel in een enkelvoudig onderhoudsplan, alsmede in strategieplannen. Dit heeft als voordeel dat u per onderhoudsobject exact kunt aangeven hoeveel dagen van te voren bijvoorbeeld de onderhoudsmelding of –order klaar staat, zonder afhankelijk te zijn van de lengte van de onderhoudscyclus.
Lees verder

‘Google-like’ zoeken door uw SAP service- en onderhoudsobjecten
december 2015
SAP heeft een eigen indexeer en zoekmachine, genaamd TREX (Tekst REtreival & eXtract). Wanneer u deze zoekmachine van SAP al gebruikt voor het doorzoekbaar maken van uw (DMS) documenten, kunt u deze ook gebruiken voor het doorzoekbaar maken van uw service- en onderhoudsobjecten!
Lees verder

SAP NWBC voor Enterprise Asset Management
september 2015
Naast de traditionele SAP GUI kent SAP ook de Netweaver Business Client (NWBC). Dit is een alternatieve User Interface voor SAP die zowel als applicatie op de desktop draait, als ook in uw internet browser. De laatste jaren heeft SAP behoorlijk geïnvesteerd in het verbeteren van NWBC schermen voor SAP Enterprise Asset Management.

Door het gebruik van SAP NWBC is het onder andere mogelijk om gebruikers een eenvoudig startmenu te geven, van waaruit ze zowel SAP transacties als ook websites (HTML) kunnen openen. Intussen zijn de schermen van veel voorkomende EAM transacties eenvoudig aan te passen. Hierbij kunnen zogenaamde side-panels (met additionele informatie) real time getoond worden. Wij willen deze functionaliteit graag verder toelichten aan de hand van een drietal voorbeelden.
Lees verder

Nieuwe functionaliteiten in SAP EAM
juni 2015
Met het SAP Customer Engagement Programma worden wensen van klanten over verbetering van de functionaliteit in SAP beoordeeld en uitgevoerd. Recentelijk zijn er voor SAP EAM onder andere functionaliteiten voor “wijzigen van de meldingssoort” en “het tonen van aantallen in de meldingen lijst” beschikbaar gekomen. In totaal lichten we 6 handige nieuwe functionaliteiten kort toe.
Lees verder