EAM/PLM

De Tips & Tricks met het aandachtsgebied 'EAM/PLM' worden verzorgd door:

Afbeelding

SAP EAM order management
Juni 2017
Hoe houdt u zicht op de actuele status van uw werkpakket? Loopt alles volgens plan? Zomaar een aantal vragen waarbij de onderhoudsorder in SAP EAM een centrale rol speelt.
In SAP zijn standaard overzichten beschikbaar voor de onderhoudsmedewerker die kunnen helpen in het operationele werkproces. In deze tip bieden we een greep uit de meest bruikbare EAM overzichten op het gebied van order management met een aantal configuratie tips om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden in SAP EAM.
Lees verder

Simplify notification management
Maart 2017
De melding in SAP is vaak het startpunt van bijvoorbeeld het onderhouds-, service-, of klachtenproces. Bij het aanmaken, verwerken of beoordelen van een melding dienen vaak veel zaken gecontroleerd of geïnitieerd te worden – denk aan een bestelling aanmaken, een contract inzien, of een (gebruikers-)status activeren. Om deze acties te vergemakkelijken kunt u gebruik maken van de action box in een melding. Met deze tip lichten wij toe welke keuzes u kunt maken met de inzet van de action box in de melding en waar u rekening mee moet houden bij het gebruik ervan.
Lees verder

Customer Connection Program – EAM 2016
December 2016
In het kader van Customer influence heeft SAP ook dit jaar een nieuw Customer Connection Programma voor Enterprise Asset Management gestart. Hiermee biedt SAP haar klanten de mogelijkheid om verbeteringen op het vlak van EAM aan te dragen. Een aantal van deze verbeteringen zijn reeds ontwikkeld en beschikbaar gesteld, zoals een checkbox in de functieplaats en equipment om aan te geven dat er een document is toegewezen, of het kunnen toewijzen van documenten aan orders en operatieregels. In deze tip gaan we dieper op deze gerealiseerde wijzigingen in en wat u nog meer kunt verwachten van dit EAM programma.
Lees verder

Decompositie op orde en onderhoudsplan conform FMECA structuur
September 2016
Het verhogen van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van assets en het verlagen van de operationele kosten zijn key elementen van assetmanagement. De waardering van deze elementen worden weergegeven in het maturity level. In de praktijk blijkt dat veel organisaties op maturity level 2 (awareness) zitten. Voor objectdata en onderhoudsplannen betekent een hoger maturity level (level 3) o.a.; het op orde krijgen en actueel houden van de objectdata en het opnemen van het onderhoudsplan conform de FMECA structuur in SAP EAM. Met deze tip lichten wij toe hoe u de juiste SAP EAM instellingen kunt maken om op maturity level 3 te komen voor uw objectdata en onderhoudsplan.
Lees verder 

SAP Management of Change – Feature Pack 1
juni 2016
De vervanging van een essentiële pomp of het inregelen van een innovatief stuk software, allebei zijn het voorbeelden van veranderingen waar er veel op het spel kan staan. SAP Management of Change is de oplossing die een gecontroleerde uitvoering van veranderingen waarborgt. SAP zorgt er met de uitlevering van Feature Pack 1 voor dat SAP MoC je hier nog beter in kan ondersteunen. In deze tip worden de nieuwe functies uit het Feature Pack nader toegelicht.
Lees verder

SAP Pool Asset Management
maart 2016
Bij de uitvoering van uw onderhoudswerkzaamheden of projecten heeft u vaak kostbare hulpmiddelen nodig. Hierbij is het zaak dat u zicht heeft op de behoefte aan en actuele beschikbaarheid van uw hulpmiddelen. SAP biedt met Pool Asset Management een geintegreerde oplossing waardoor een directe link tussen de inzetplanning van uw hulpmiddelen en onderhoudsproces gelegd wordt.
Lees verder

SAP DMS – Customer Connect Program 2015
december 2015
SAP geeft via het Customer Connection programma klanten de mogelijkheid om input te leveren voor bestaande SAP oplossingen. Voor SAP Document Management Systeem heeft SAP weer een aantal verzoeken gerealiseerd en opgeleverd. De verbeteringen liggen op 3 gebieden. Hier een toelichting.
Lees verder

HELP: Mijn delta's zijn in de verkeerde volgorde verwerkt!
september 2015
Sinds de introductie van SAP NetWeaver BI 7.0 is het mogelijk om gebruik te maken van Write-Optimized DataStore Objects. Tegenwoordig wordt de Write-Optimized DSO veelal gebruikt als eerste ‘staging’ laag waarmee deze feitelijk de functie van de Persistent Staging Area (PSA) overneemt. Het gevaar bestaat echter dat delta requests* in een verkeerde volgorde worden geladen in de Write-Optimized DSO’s om vervolgens in de verkeerde volgorde te worden geladen in de target InfoProviders, met alle gevolgen van dien! De betrouwbaarheid van de data in het Data Warehouse staat op het spel! In deze blog draag ik een oplossing aan om deze problematiek geautomatiseerd te onderkennen en om de ‘fout’ adequaat te kunnen herstellen.
Lees verder

Gebruik SAP MRS vereenvoudigen
september 2015
Met SAP MRS beschikt u over een grafisch planbord waarin u uw monteurs, materiaal en tools in samenhang kunt inplannen. In deze tip lichten we toe welke print mogelijkheden er zijn in MRS, hoe uw eenvoudig planningsgegevens kunt exporteren naar MS Excel en hoe u het gebruik van MRS kunt vergemakkelijken met een aantal practische MRS gebruikers parameters.
Lees verder    

Klantuitbreidingen in SAP EAM
maart 2015

In deze tip gaan we in op de bepaling van de vestiging en/of magazijn van een voorraad artikel, wanneer deze als component aan een onderhoudsorder is toegevoegd. Naast dat de componenten handmatig zijn toegevoegd, kunnen deze afkomstig zijn uit een stuklijst of vanuit de taaklijst, waarin de vestiging en magazijn is opgenomen. Soms wil men van de voorgestelde vestiging en/of magazijn afwijken, omdat er te weinig voorraad is of een magazijn dat dichterbij de installatie is. De eigen specifieke bedrijfslogica voor de bepaling van de vestiging en/of magazijn kan in de klantuitbreiding ‘CNEX0027’ toegevoegd worden.
Lees verder

Klantuitbreidingen in SAP EAM
december 2014
Wilt u direct kunnen zien of u het juiste artikel geselecteerd hebt aan de hand van een foto?
Kost het u ook veel muiskliks om bij een artikel de complete artikelomschrijving, teksten of gekoppelde documenten te bekijken? Met deze tip zullen wij toelichten hoe u de juiste instellingen kunt maken en welke klantuitbreiding u kunt gebruiken.
Lees verder

Wijzigingenbeheer met SAP Management of Change
september 2014
Het aanbrengen van (tijdelijke) wijzigingen aan uw installaties, (ICT-)systemen, processen of organisatie brengt risico’s met zich mee. Niets is zo blijvend als verandering, maar hoe houdt u de controle over het wijzingenproces? In deze tip leggen we uit hoe u met de inzet van SAP Management of Change de risico’s kunt beperken en het wijzigingenproces gecontroleerd kunt aansturen en uitvoeren.
Lees verder

Kalibratie van meetinstrumenten in SAP EAM
juni 2014
Maakt u in uw productie en/of onderhoudsproces ook gebruik van meetinstrumenten, die regelmatig gekeurd en geijkt moeten worden?  Het gehele proces van keuren en ijken maakt standaard onderdeel uit van SAP Enterprise Asset Management. Met de inzet van tijdsafhankelijke PO plannen ontstaat er periodiek een kalibratieorder waarmee de keuring en ijking uitgevoerd kan worden. In deze tip leggen we uit hoe u met de inzet van SAP Plant Maintenance en SAP Quality Management het kalibratieproces kunt faciliteren.
Lees verder

Welke planningsmethode past het beste bij uw proces?
maart 2014
Met SAP MRS beschikt u over een grafisch planbord waarin u uw monteurs, materiaal en tools in samenhang kunt inplannen. Er zijn verschillende manieren om taken uit de werkvoorraadlijst in te plannen op de resources. Vaak is men gewend op een bepaalde manier te werken en blijven de andere mogelijkheden ongebruikt. We zetten de verschillende mogelijkheden voor u op een rij.
Lees verder

 

Partners VNSG

Afbeelding

 AfbeeldingAfbeelding