Cloud

De Tips & Tricks met het aandachtsgebied 'Cloud' worden verzorgd door:

acorel

SAP Hybris Cloud for Customer: integratie met Business One
Juni 2017
Sinds begin vorig jaar biedt SAP de mogelijkheid om SAP Hybris Cloud for Customer te integreren met SAP Business One. Het integratiescenario verloopt via de B1i Connector, dit is grotendeels vergelijkbaar met de scenario’s via SAP PI of SAP HCI. Echter zijn er ook een aantal punten waar het net even anders gaat. Deze Cloud tip beschrijft de diverse punten. Lees meer

SAP Hybris Cloud for Customer: Wijzigen ticketscherm (Responsive-UI)
Maart 2017
In de Responsive-UI is het niet mogelijk om rechtstreeks schermaanpassing te doen, bijvoorbeeld een veld toevoegen. Deze wijzigingen worden gedaan in de HTML5 interface, die vervolgens ook zichtbaar worden in de Responsive-UI. Bijvoorbeeld: Een wijziging op een HTML5 Opportunity scherm is vervolgens ook zichtbaar in het Responsive-UI Opportunity scherm. Dit werkt voor alle objecten, maar helaas niet voor het object Ticket. Deze Acorel VNSG Cloud tip beschrijft hoe je dit wel kan realiseren.
Lees verder

SAP Hybris Cloud for Customer en geautomatiseerd testen
December 2016
Het testen van de SAP Hybris Cloud for Customer applicatie is een vast onderdeel van elke implementatie en wat daarnaast vier keer per jaar moet gebeuren tijdens de kwartaalupdate. Regelmatig wordt de vraag gesteld of het testen geautomatiseerd kan, te meer wanneer men een volumetest wil uitvoeren om de performance te meten. Het antwoord hierop is: ja, dat kan. Er zijn verschillende soorten software beschikbaar die hierin kunnen ondersteunen.
Lees verder

SAP Hybris Cloud for Customer - Tellen van unieke waarden in een gegevensbron
September 2016
Het gebruik van kengetallen in gegevensbronnen in SAP Hybris Cloud for Customer (C4C) is een zeer effectief hulpmiddel. Het kengetal 'Teller' is altijd beschikbaar en telt alle rijen die in een gegevensbron, of selectie daarbinnen, staan. Voor sommige berekeningen, bijvoorbeeld een gemiddelde, is het van belang om de UNIEKE waarden in een gegevensbron te tellen. Om dit te bereiken gebruik je de uitzonderingsaggregatie.
Lees verder 

SAP Cloud for Customer Klachten en creditnota’s
juni 2016
Eén van de standaard processen binnen Cloud for Customer (C4C) is de afhandeling van klachten van klanten. Om de klacht te registreren wordt het Ticket object gebruikt en aan een ECC Sales Order gekoppeld. De uitkomst van dit proces is bijvoorbeeld een creditnota aan de klant. Maar hoe wordt de credit nota vanuit C4C aangemaakt? Standaard staat deze namelijk niet op het integratie overzicht.
Lees verder

SAP Cloud for Customer – Out of the box integratie mogelijkheden
maart 2016
Integratie van klant georiënteerde systemen zoals SAP Cloud for Customer is allang niet meer beperkt tot SAP ECC. Klanten vragen om integratiemogelijkheden met social media en allerlei andere tools en platformen, SAP C4C biedt veel van deze integratiemogelijkheden out of the box aan.  In deze tip wordt een overzicht gegeven van de platformen en tools waarmee C4C integreert en wordt getoond hoe eenvoudig het is om met behulp van een mash-up webservice integratie te realiseren.
Lees verder

SAP Cloud for Customer Survey’s – Creatie nieuwe Survey
december 2015
Eén van de functionaliteiten binnen de SAP Cloud for Customer (C4C) oplossing is Survey’s.  Dit  zijn checklists of vragenlijsten die centraal kunnen worden aangemaakt om vervolgens automatisch toe te voegen aan bezoeken. Bij het ontwerpen heb je keus uit vele opties. Deze tip legt de aandachtspunten uit tijdens het survey ontwerp.
Lees verder

SAP Cloud for Customer Business Analytics - Bewerken standaard rapport
juni 2015
Eén van de meest indrukwekkende functionaliteiten van de SAP Cloud for Customer (C4C) oplossing zijn de rapportage en analyse mogelijkheden. ‘Out of the box’ zijn er  veel rapporten en KPI’s in C4C standaard beschikbaar. Deze standaard rapporten kunnen worden aangepast en nieuwe rapporten kunnen worden. In deze tip wordt uitgelegd hoe een standaard rapport kan worden aangepast.
Lees verder