Introductie

Introductie SAP Business One
Uw bedrijfssoftware is cruciaal voor uw succes. U wilt deze ruggengraat van uw bedrijfsprocessen dan ook optimaal inzetten. Gebruikers van SAP Business One (SBO) hoeven hierin niet alleen te staan. Zij kunnen hun kennis en ervaring aanscherpen en vergroten binnen de actieve ‘community’ van collega-gebruikers van de VNSG. Binnen de VNSG nemen de SAP Business One-leden een bijzondere positie in. Voor deze leden zijn de volgende faciliteiten beschikbaar:

Een online community
Dé plek op het internet waar SBO-leden vragen aan elkaar kunnen stellen en hun kennis en ervaring met elkaar kunnen delen.

Kennissessies
Er worden voor onze leden kennisessies georganiseerd, bijvoorbeeld over de jaarafsluiting of over het gebruik van prijslijsten.

SBO-update

Alle SBO-leden krijgen regelmatig een SBO-update via de mail toegezonden. Via deze update wordt elk lid op de hoogte gehouden van de activiteiten die de VNSG organiseert. Dit kan een websessie zijn of een meeting over een bepaald onderwerp. Ook worden via de update tips en tricks aangekondigd die op de pagina van de online community te vinden zijn.

Belangenbehartiging

Wij behartigen de belangen van alle SBO-gebruikers, en die van onze leden in het bijzonder. Dat hebben we in het verleden gedaan met het kas- en bankboek, met de verbetering van het supportkanaal en de rapportagefunctionaliteit. Daarbij komt onze goede relatie met SAP en de SAP Business One-partners natuurlijk goed van pas.


 

 

 

Lidmaatschap

De VNSG heeft een speciaal lidmaatschap voor SAP Business One-gebruikers. 

Meer informatie en aanmelden