Over de VNSG

Kennisdeling, belangenbehartiging en beïnvloeding zijn de pijlers van de Vereniging Nederlandstalige SAP gebruikers (VNSG).  Wij zijn al sinds 1988 een vereniging van en voor gebruikers van SAP. De vereniging biedt ondersteuning aan leden in het vergroten van de toegevoegde waarde van SAP-software in hun organisatie. Enerzijds door het stimuleren en organiseren van kennisuitwisseling, anderzijds door het behartigen van belangen van leden richting SAP.

De VNSG Verbindt en Versterkt, want vaak werken er binnen een bedrijf meerdere personen met SAP en dat betekent dat er door veel mensen ervaring wordt opgedaan. De VNSG biedt een platform waar gebruikers hun ervaringen kunnen delen en op die manier van elkaar kunnen leren. De VNSG heeft ruim 730 bedrijfsleden. Dit zijn bedrijven die allemaal één of meer producten van SAP gebruiken. Ruim 200 bedrijven hiervan zijn SAP Business One (SBO) gebruikers. 

Kennisuitwisseling

VNSG activiteiten
Om onze leden meer uit SAP te laten halen hebben wij bijna 30 focusgroepen actief op diverse SAP-gebieden, organiseren we thema(mid)dagen, webinar en hebben we diverse informatie- en communicatie uitingen. Natuurlijk mag het jaarlijkse congres niet onvermeld blijven.

Focusgroepen
De VNSG heeft 30 focusgroepen waarin leden gericht kennen en ervaring uitwisselen, nieuwe ontwikkelingen bespreken en hun netwerk uitbreiden. Elke focusgroep wordt ondersteund door een gespecialiseerde SAP-medewerker. Focusgroepen zijn er voor elke specifieke branche, functie of taak.
Focusgroepenbrochure

Thema(mid)dagen
Gratis seminars die kennis vanuit de focusgroepen onder de aandacht brengen van de leden. Het centrale thema wordt tijdens deze dag/middag aan de hand van diverse plenaire en parallelle presentaties uitgediept.
Sfeerimpressie themadag Personeel

Webinars
In samenwerking met SAP, International Focus Groups en gebruikersverenigingen van SAP wereldwijd organiseert de VNSG webinars (seminars via het internet). Tijdens deze webinars worden actuele SAP-onderwerpen behandeld.
Overzicht webinars

Nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief besteedt aandacht aan SAP, de VNSG, evenementen, tips & tricks en artikelen.

Focusgroep Update
Met regelmaat versturen wij 'Focusgroep Updates'. Dit is een op maat gemaakte nieuwsbrief met daarin een verzameling van artikelen, nieuwtjes, blogs, video's en andere interessante zaken afkomstig vanuit diverse focusgroepen. Op dit moment hebben we Updates vanuit de focusgroepen: User Experience, Custom Development en Procurement.

Magazine
Vier keer per jaar verschijnt het VNSG Magazine, het enige vakblad op SAP-gebied in Nederland. Naast de papieren uitgave is het magazine ook digitaal beschikbaar als online- en tablet versie op
www.vnsgmagazine.nl 

Congres
Het VNSG Congres is al zeventien jaar het symbool voor het delen van kennis tussen iedereen die betrokken is bij SAP-software. Kennisoverdracht staat centraal in een driedaagse congresreeks met elke dag drie onderwerpen belicht vanuit diverse invalshoeken. Het congres biedt specifieke inhoud afgestemd op de bezoeker, zodat deelnemers met gemeenschappelijke interessegebieden elkaar gemakkelijker vinden en ideeën kunnen uitwisselen.
www.vnsgcongres.nl

Beïnvloeding

De VNSG is ook het platform van beïnvloeding voor leden richting SAP. Hierdoor wordt de toegevoegde waarde van de SAP-investering nu en in de toekomst vergroot. De wensen die gebruikers koesteren ten aanzien van SAP, worden door de VNSG op diverse manieren met SAP besproken. Hierbij werken wij samen met buitenlandse SAP-verenigingen.

Beïnvloeding
SAP heeft twee programma's opgezet die eindgebruikers de mogelijkheid geven om een productoplossing te beïnvloeden. Bekendheid geven aan deze initiatieven is belangrijk! Daarom wil de VNSG haar leden goed informeren over dit proces en hen daarin ook begeleiden.
Meer informatie

Belangenbehartiging

SUGEN
Het internationale samenwerkingsverband SUGEN (SAP User Group Executive Network) – waarin de VNSG actief participeert, – verzamelt de strategische topprioriteiten van de aangesloten lokale gebruikersverenigingen en bespreekt deze met de top van SAP.
Meer informatie

VNSG-organisatie

Bestuur
De VNSG is een vereniging met een door de leden gekozen bestuur. Dit bestuur bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een secretaris-penningmeester en drie bestuursleden die zich richten op de aandachtsgebieden adviesleden, focusgroepen en internationale contacten. De bestuursleden worden door de leden aangesteld voor een periode van drie jaar. Herverkiezing voor nog een periode van drie jaar is mogelijk.
Meer informatie over het bestuur

Bureau
Het VNSG Bureau is verantwoordelijk voor alle operationele en uitvoerende taken en bestaat uit negen medewerkers. De leiding van het VNSG Bureau is in handen van de VNSG Directeur. De commerciële activiteiten van het VNSG Bureau zijn ondergebracht in VNSG Diensten B.V. waarin de VNSG voor 100% deelneemt.
Meer informatie over het bureau

U haalt meer uit SAP!

Als actief gebruiker van SAP wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied. U wilt uw kennis verdiepen én verbreden. En dat kan nergens beter dan bij de VNSG! VNSG. Verbindt. Versterkt. 

Kijk hier voor informatie over het lidmaatschap.

De 4 speerpunten van de VNSG

Overzicht VNSG-leden

Bekijk in het overzicht welke bedrijven allemaal zijn aangesloten bij de VNSG.

VNSG. Verbindt. Versterkt!

VNSG Jaarverslagen

VNSG Jaarverslag 2015         
     2015                      2014

        
       2013                     2012

Algemene Ledenvergadering VNSG

De algemene ledenvergadering van de VNSG is op donderdag 26 november. U bent van harte welkom!

Algemene Ledenvergadering VNSG