Wat zit er in je supportovereenkomst?

 

Door Rob van der Marck | 16.10.2017  15.36

 
'SAP-klanten hebben als onderdeel van hun supportovereenkomst recht op veel services, content en tools. Klanten zijn zich niet altijd bewust hiervan en profiteren daardoor onvoldoende van de toegevoegde waarde van support.'Dit was een conclusie van de VNSG na twee achtereenvolgende enquêtes over Service en Support en deze informatie is gedeeld met SAP en andere user groups.


Om dit probleem aan te pakken is het internationale netwerk SUGEN (SAP User Group Executive Network), waarin de VNSG een prominente rol vervult, het “Value of Support” Charter gestart in november 2016. De belangrijkste doelstelling van dit Charter was het maken van een inventarisatie van de verschillende supportonderdelen en het transparent en begrijpelijk communiceren hiervan richting klanten.


Het Support Scope document behandelt de scope van de verschillende supportmodellen aan de hand van vier pijlers.

  1. Innovation and Value Realization
  2. Empowerment
  3. Collaboration
  4. Mission Critical Support

 

SAP Solution Manager is hiervoor de basis. De bijeengebrachte informatie geeft een totaaloverzicht met verdere links naar de reeds beschikbare informatie op SAP websites.


Later dit jaar volgt ook nog een webinarserie waarin verschillende support services en tools worden behandeld.


Succes met het begrijpen en benutten van de waarde van jouw supportovereenkomst. Voor verdere vragen en opmerkingen kun je je richten tot Rob van der Marck.

 

Meest gelezen