VNSG Jaarverslag 2014

2014 was voor Astrid Zwiers het eerste jaar als voorzitter van de VNSG. Ze kijkt met plezier en voldoening terug op het afgelopen jaar. Astrid: “We hebben in 2014 de basis gelegd voor grote veranderingen die komend jaar hun meerwaarde voor de leden gaan bewijzen.

Daarnaast hebben we bestaande en zich bewezen activiteiten verder verbeterd. Als het gaat om kennis en informatie delen, mensen verbinden en beïnvloeden van SAP is het resultaat over de hele linie genomen goed te noemen.
Verder is de deelname van onze leden aan onze activiteiten toegenomen en hebben we besloten om meer aandacht te besteden aan ledenwerving en -binding."

"In dit jaarverslag zal Rob van der Marck, directeur van de VNSG, per speerpunt vertellen hoe we het afgelopen jaar onze doelstelling hebben nagestreefd om maximaal toegevoegde waarde te bieden aan onze leden.

Ik wens u veel leesplezier."

Astrid Zwiers,
voorzitter VNSG

Meest gelezen