Verbindt. Versterkt! | voorwoord VNSG Magazine door Seger Theuns


Seger Theuns is sinds november 2015 bestuurslid van de VNSG met de aandachtsgebieden 'adviesleden' en 'VNSG Congres'.

Verbindt. Versterkt.

Binnen de SAP-wereld is samenwerking een dominante voorwaarde voor succes. De ontwikkelingen in het ecosysteem gaan razendsnel, wat voor gebruikers én dienstverleners de noodzaak creëert om continu te werken aan kennisontwikkeling.

Het interpreteren van innovaties vanuit SAP (HANA, S/4HANA, Cloud enzovoorts) en deze beoordelen op relevantie is hierbij essentieel. De behoeften op het gebied van bedrijfsvoering zijn leidend voor het wel of niet toepassen van deze innovaties en de timing hiervan. Dit is een complexe uitdaging: slechts weinig partijen zijn in staat om deze 100% zelfstandig het hoofd te bieden.

 

Het voorgaande benadrukt de waardepropositie van de VNSG: de VNSG brengt licentie- en adviesleden samen, in een diversiteit aan evenementen en samenstellingen, om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen. Opgedane inzichten worden gezamenlijk vertaald in aandachtspunten die relevant zijn voor de dialoog met SAP, zowel in Nederland als richting Walldorf. Met gebruikersverenigingen wereldwijd worden inzichten gedeeld met een optimale belangenvertegenwoordiging als doel. Kortom, de VNSG verbindt en versterkt!

 

In iedere sociale context is ‘vertrouwen’ een randvoorwaarde, dus ook in de samenwerking tussen VNSG licentie- en adviesleden. In onderzoeken met betrekking tot zakelijke samenwerking krijgt de vertrouwensfactor steeds meer gewicht. In 2015 heeft bijvoorbeeld het Giarte Outsourcing Performance onderzoek dit aspect meegenomen naast de kwaliteit van de geleverde dienstverlening sec. Vertrouwen werd gemeten aan de hand van een zestal indicatoren: betrouwbaarheid, communicatie, competentie, bereidheid, openheid en empathie. Een gezond niveau van vertrouwen is benoemd als voorwaarde voor acceleratie in een samenwerking tussen partijen.

 

Waarom dit statement over vertrouwen? Ik ben dagelijks bij klanten en deel het inzicht van Giarte: wanneer onderling vertrouwen niet op orde is, komen we met elkaar niet tot waardecreatie. Wanneer het omgekeerde het geval is, zien we een positief effect! Ik wil mijn waarnemingen in het veld vertalen naar een concrete bijdrage aan het scheppen van onderling vertrouwen tussen partijen (licentie- en adviesleden), daarmee het accent op waardecreatie versterken en zo een actieve bijdrage leveren aan het credo van de VNSG. Met deze ambitie heb ik me beschikbaar gesteld als bestuurslid.

 

Vanuit deze voor mij nieuwe rol, nodig ook ik iedereen van harte uit om actief te participeren in de vereniging om zodoende met elkaar een nog vitaler ecosysteem te vormen. Een mooi evenement hierbij is het VNSG congres 2016 dat plaatsvindt op 4 en 5 oktober (noteer a.u.b. deze data in uw agenda). Dit belooft zeer interessant te worden vanuit een inhoudelijk perspectief en biedt de grootste update ten aanzien van relevante ontwikkelingen in het SAP-domein. Een inhoudelijk overzicht van het programma volgt in mei. De sponsoren hebben inmiddels hun commitment getoond. Vanzelfsprekend hebben we ook u nodig om dit tot een waardevol evenement te maken!

Afbeelding

 

 

Meest gelezen