Indirect Gebruik: een beladen en lastig onderwerp

 

Door Rob van der Marck | 19.10.2017  15.47

 

Voor veel SAP-klanten is het onderwerp Indirect Gebruik (Indirect Usage of Indirect Access) een beladen en lastig onderwerp.


Gebruik staat duidelijk omschreven in de verschillende contractdocumenten en -bijlagen, maar indirect gebruik niet. Door de onduidelijkheid en inconsistentie weten SAP-klanten niet wat ze kunnen verwachten bij audits en het aankopen van nieuwe licenties.


Dit is ook internationaal geconstateerd binnen SUGEN (SAP User Group Executive Network) en onder leiding van de VNSG is een project gestart om Indirect Usage met SAP te bespreken.


De beïnvloeding heeft vooralsnog de volgende resultaten opgeleverd:

  1. CEO van SAP, Bill McDermott, kondigt wijzigingen aan in de licensering van indirect gebruik

  2. SAP publiceert een whitepaper waarin de nieuwe licensering gedetailleerder wordt uitgelegd

  3. SAP zet het Licensing Transparency Center (voorheen Indirect Use Trust Center) op voor vragen over de interpretatie en toepassing van met name indirect gebruik


De VNSG zal als onderdeel van SUGEN doorgaan met de gesprekken met SAP over indirect gebruik van SAP.


Er zijn op dit moment nog meerdere vragen die aan de orde moeten komen:

  • Wat zijn andere scenario’s van indirect gebruik naast Order-to-Cash, Purchase-to-Pay en Static Read?

  • Wat is de achtergrond van de recente grote prijsverhoging voor sales en service orders?

  • Hoe werkt een gemengd licentiemodel met users en business metrics in de praktijk?

  • Hoe wordt er omgegaan met indirect gebruik uit het verleden?

 

 

Meest gelezen