Gezocht: voorzitter focusgroep Supply Chain Management

Werk je bij een gebruikersorganisatie? Heb je affiniteit met Supply Chain Management? Vind je het leuk om een netwerk op te bouwen? Wil je ervaring opdoen met een managementfunctie? De focusgroep Supply Chain Management is op zoek naar een voorzitter.

Naam vacature: voorzitter focusgroep SCM

Omschrijving
De VNSG-focusgroep SCM (Supply Chain Management) is op zoek naar een voorzitter.

Over de focusgroepen
De VNSG heeft 30 focusgroepen waarin leden gericht kennis en ervaring uitwisselen, nieuwe ontwikkelingen bespreken en hun netwerk uitbreiden. Elke focusgroep wordt ondersteund door een gespecialiseerde SAP-medewerker. Er zijn focusgroepen voor specifieke branches, functies of taken.

Over de focusgroep SCM en het voorzitterschap
De focusgroep SCM heeft ruim 415 leden van 157 organisaties. De focusgroep heeft als doel haar leden zo veel mogelijk over alle mogelijke functionaliteiten van Supply Chain Management te informeren. Hierbij worden aangrenzende modules niet buiten beschouwing gelaten. De focusgroep SCM wil een platform zijn dat haar leden in staat stelt ervaringen  met elkaar uit te wisselen om zodoende SCM binnen hun organisaties (nog) optimaler te benutten.

Een focusgroepbestuurslid wordt door de focusgroepleden gekozen voor de termijn van drie jaar met de mogelijkheid om dit te verlengen met een termijn van nogmaals drie jaar.

N.B. Binnen de VNSG geldt dat in elk focusgroepbestuur minimaal één licentielid zitting moet hebben. Aangezien de secretaris van de focusgroep SCM een advieslid is, kunnen alleen vertegenwoordigers van gebruikersorganisaties (‘licentieleden’) zich aanmelden voor deze voorzittersfunctie.

Hoeveel tijd kost het?
De hoeveelheid tijd die een bestuurslidmaatschap kost, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal focusgroepbijeenkomsten dat jaarlijks wordt georganiseerd, deelname aan interne VNSG-activiteiten, betrokkenheid bij eventuele programma’s voor belangenbehartiging, etc. De taken binnen een focusgroep kunnen over meerdere personen worden verdeeld. Desalniettemin moet je rekening houden met 8-10 dagen per jaar. Dat is grotendeels tijdens werktijd. En voor die tijd kun je wellicht toestemming van je werkgever krijgen.

Wat vragen wij?
Je bent als professional werkzaam binnen het SCM-domein van een organisatie die met SAP werkt. Je hebt affiniteit met het meebouwen aan de VNSG-focusgroep SCM. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan enthousiasme en inzet. Je bent in staat om samen met de secretaris van de focusgroep, alsmede een of meer kernteamleden, een programma voor de focusgroep te plannen en uit te voeren.

Wat biedt het voorzitterschap jou?
De VNSG is een organisatie met 775 bedrijfsleden en 9500 individuele leden. Het focusgroepbestuurslidmaatschap wordt daarom binnen de VNSG als een managementfunctie beschouwd. Een functie waarin je allerlei vaardigheden in de praktijk kunt brengen.  Als voorzitter van de VNSG-focusgroep SCM sta je midden in de SAP SCM-community. Je bouwt een waardevol netwerk binnen de SCM-wereld , de VNSG en SAP.

De VNSG organiseert regelmatig activiteiten waarbij je andere focusgroebestuursleden kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen.  Denk hierbij aan reguliere overleggen en workshops over het besturen van focusgroepen. Je wordt daarnaast uitgenodigd voor het jaarlijkse VNSG Congres om daar als ambassadeur van de VNSG aanwezig te zijn. En in juni 2015 gaan we met een grote groep focusgroepbestuursleden naar SAP in Walldorf om daar de laatste informatie over de betreffende aandachtsgebieden te krijgen. 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten?
Neem dan contact op met Hans de Labije (hans.de.labije@vnsg.nl) van het VNSG-bureau.

 

Meest gelezen