Gezocht: nieuwe voorzitter focusgroep Business Process Management

Heb je affiniteit met Business Proces Management? Werk je bij een gebruikers- of adviesorganisatie? Wil je ervaring opdoen met een managementfunctie? En vind je het leuk om een netwerk op te bouwen?

Over de focusgroepen:
De VNSG heeft ± 30 focusgroepen waarin leden gericht kennis en ervaring uitwisselen, nieuwe ontwikkelingen bespreken en hun netwerk uitbreiden. Elke focusgroep wordt ondersteund door een gespecialiseerde SAP-medewerker. Er zijn focusgroepen voor specifieke branches, functies of taken.


Over de focusgroep BPM en het voorzitterschap

De focusgroep BPM heeft ruim 350-400  leden van ±175 organisaties. De focusgroep heeft als doel haar leden zo veel mogelijk over alle mogelijke functionaliteiten van Business Process Management te informeren. Hierbij worden aangrenzende modules niet buiten beschouwing gelaten. De focusgroep BPM wil een platform zijn dat haar leden in staat stelt ervaringen  met elkaar uit te wisselen om zodoende BPM binnen hun organisaties (nog) optimaler te benutten.

Een focusgroepbestuurslid wordt door de focusgroepleden gekozen voor de termijn van drie jaar met de mogelijkheid om dit te verlengen met een termijn van nogmaals drie jaar.

N.B. Binnen de VNSG geldt dat in elk focusgroepbestuur minimaal één licentielid zitting moet hebben. Aangezien de secretaris van de focusgroep BPM een licentielid is, kunnen zowel vertegenwoordigers van gebruikersorganisaties (‘licentieleden’) als adviesorganisatie (‘adviesleden’) zich aanmelden voor deze voorzittersfunctie.


Hoeveel tijd kost het?

De hoeveelheid tijd die een bestuurslidmaatschap kost, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal focusgroepbijeenkomsten dat jaarlijks wordt georganiseerd, deelname aan interne VNSG-activiteiten, betrokkenheid bij eventuele programma’s voor belangenbehartiging, etc. De taken binnen een focusgroep kunnen over meerdere personen worden verdeeld. Desalniettemin moet je rekening houden met 8-10 dagen per jaar. Dat is grotendeels tijdens werktijd. En voor die tijd kun je wellicht toestemming van je werkgever krijgen.


Wat vragen wij?
Je bent als professional werkzaam binnen het BPM-domein van een organisatie die met SAP werkt. Je hebt affiniteit met het meebouwen aan de VNSG-focusgroep BPM. Je bent in staat om samen met de secretaris van de focusgroep, alsmede een of meer kernteamleden, een programma voor de focusgroep te plannen en uit te voeren.


Wat biedt het voorzitterschap jou?
De VNSG is een organisatie met 775 bedrijfsleden en 9500 individuele leden. Het focusgroepbestuurslidmaatschap wordt daarom binnen de VNSG als een managementfunctie beschouwd. Een functie waarin je allerlei vaardigheden in de praktijk kunt brengen.  Als voorzitter van de VNSG-focusgroep BPM sta je midden in de SAP BPM-community. Je bouwt een waardevol netwerk binnen de BPM-wereld , de VNSG en SAP.

De VNSG organiseert regelmatig activiteiten waarbij je andere focusgroepsbestuursleden kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen.  Denk hierbij aan reguliere overleggen en workshops over het besturen van focusgroepen. Je wordt daarnaast uitgenodigd voor het jaarlijkse VNSG Congres om daar als ambassadeur van de VNSG aanwezig te zijn.  Ook krijg je verschillende mogelijkheden aangereikt om als eerst de allerlaatste informatie van SAP direct te vernemen.


Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten?
Neem dan contact op met Willem Schoonebeek (voorzitterBPM@vnsg.nl), de huidige voorzitter van de focusgroep BPM.

 

 

Meest gelezen