Derde Enterprise Support artikel in de reeks

Uit een enquête van de VNSG in maart/april 2015, kwam naar voren dat klanten weinig bekend zijn met de Enterprise Support Academy, een onderdeel van Enterprise Support waaruit veel toegevoegde waarde kan worden gehaald. In samenwerking met SAP Global Service & Support is onder andere deze reeks artikelen opgesteld om meer bekendheid te geven aan de verschillende onderdelen van de SAP Enterprise Support (ES) Academy.

 

Met de ES Academy kunnen de benodigde kennis en vaardigheden opgebouwd worden om het maximale uit SAP Enterprise Support te halen. Tevens kunnen services worden geleverd die ertoe bijdragen uw SAP landschap te stabiliseren/optimaliseren en/of om problemen te voorkomen.  De ES Academy biedt verschillende methodes om te voldoen aan verschillende behoeftes van de klant via live info-sessies, technische informatieve video’s en documentatiebrochures. In deze reeks gaan we in op een bepaald onderdeel. We leggen uit wat het inhoudt, waarom ze te gebruiken en wat het klanten brengt als toegevoegde waarde.


Deel 3 | Expert-Guided Implementation (EGI) sessions

De Expert-Guided Implementation sessions zijn meerdere dagen durende sessies in workshopstijl, waarin remote informatie wordt gedeeld door ervaren SAP service ingenieurs. Ze maken het u mogelijk om gepersonaliseerde instellingen en of gecompliceerde activiteiten in uw systeemlandschap te implementeren.

De sessies variëren in lengte en zijn opgesteld volgens een vast stramien van informatie delen in de voormiddag via een SAP-expert, gevolgd door werk in uw eigen (klant)systeem door de deelnemers en tenslotte gevolgd door een nieuwe sessie in de late namiddag met de SAP-expert, waarbij vragen en of problemen kunnen worden besproken. Op deze manier heeft u een bepaalde toepassing, bijv. monitoring, snel en met hulp geïmplementeerd.

De Expert Guided Implementation sessions behandelen onderwerpen zoals het opzetten van verschillende scenario’s van  Solution Manager, hoe een data volume management strategie op te zetten, het opzetten van een rol- en autorisatieconcept en meer.

Expert Guided Implementation sessions dienen geboekt te worden via de ES Academy.

Meer informatie: https://support.sap.com/support-programs-services/offerings/enterprise-support/academy/delivery.htmlKijk voor deel 1 en 2 uit deze reeks op het VNSG Kennisportaal - SAP Support

 

Meest gelezen