De enquêteresultaten over de adoptie van Fiori

In juni 2015 heeft de VNSG een enquête gehouden onder haar licentieleden over User Experience in het algemeen en over de adoptie van SAP Fiori in het bijzonder.

Hier
vinden jullie de resultaten van deze enquête. Dit is de managementsamenvatting.

 

  • We hebben 136 reacties, wat een responsepercentage van 20% is.

  • Slechts 7% van de respondenten heeft een User Experience strategie en 36% werkt eraan. Dan blijft er nog steeds 51% van de respondenten die geen UEX strategie hebben.

  • Verbeteringen in gebruikerservaring/gebruikersadoptie is veruit de belangrijkste drijfveer voor een UEX strategie. Daarna volgen verhoogde productiviteit en verbeterde mobiliteit voor gebruikers.

  • SAPGUI for Windows en Enterprise Portal zijn op dit moment nog de meest gebruikte user interfaces. SAP Fiori en SAPUI5 worden de komende twee jaar duidelijk belangrijker, ten koste van de twee eerdergenoemde.

  • Meer dan 90% van de respondenten weet wat Fiori is en weet dat het nu onderdeel is van de onderliggende licenties zonder extra bijbetaling.

  • Fiori is bij 14% van de respondenten geïmplementeerd (de werkelijke adoptie van Fiori) en 60% had een implementatietijd van meer dan 4 weken. De toegevoegde waarde die wordt ervaren zijn verbeteringen in gebruikerservaring/gebruikersadoptie en verbeterde mobiliteit voor gebruikers.

  • Van de respondenten geeft 18% aan dat ze concrete plannen hebben om Fiori te implementeren en dat wil 81% binnen 6 maanden doen. Daarnaast geeft 44% van de respondenten aan dat ze werken aan plannen.

  • Typering van de respondenten; 86% werkt bij IT en 12% is zelf gebruiker van Fiori.

 

De resultaten worden teruggekoppeld aan SAP, die inmiddels al een jaar geleden aankondigde dat Fiori onderdeel ging uitmaken van de onderliggende licenties Het is daarnaast interessant te zien hoe de adoptie in andere landen is en de VNSG zal het uitvoeren van enquêtes in andere landen via SUGEN stimuleren.

 

 

Meest gelezen