Blog Jeroen Reizevoort | Two-speed IT - de juiste versnelling in de Digitale Economie (deel 2)

Deel 2:  Aanbevelingen en Meer dan twee versnellingen

In deel 1 van dit blog besprak ik de achtergronden en de valkuilen van two-speed IT. Lees hier het eerste deel.

Two-speed IT zal een gegeven worden voor heel veel organisaties. Hieronder een aantal tips om de valkuilen te ontwijken.

Definieer de digitale strategie. Digitale innovaties moeten passen in de bedrijfsdoelstellingen. “Met deze app zullen wij 7x24 aanwezig zijn in de handtas of de broekzak van onze klanten. Dit zal leiden tot 5% meer omzet en 10% verhoging van de klanttevredenheid.” Dit in contrast tot: “wij zijn de enige verzekeraar zonder app in de appstore.”


Creëer geen nieuwe innovatie-silo.
Het ligt voor de hand (en is aan te raden) dat er verschillende teams verantwoordelijk zullen zijn voor systems-of-record (SoR) en systems-of-engagement/innovation (SoE, SoI). De SoE/SoI initiatieven zullen uiteindelijk wel moeten aansluiten op de SoR. Niet alleen technisch, maar ook bedrijfsmatig; klanten en medewerkers verwachten dat alle transacties die ze doen via SoE/SoI op een snelle en veilige manier worden verwerkt in een SoR. Ook verwachten gebruikers naadloos te kunnen switchen van het ene interactie-kanaal naar het andere (website, app, callcenter, fysieke winkel).


Denk na over een DevOps strategie.
SoE/SoI zullen veel sneller itereren dan SoR. Toch zal het zo zijn dat er soms wijzigingen in een SoR nodig zijn om de laatste iteratie van een SoE/SoI te ondersteunen. Dit betekent dat de releases soms gecoördineerd moeten worden. En zelfs als er geen wijzigingen zijn in het SoR, dan zal het vaak wel noodzakelijk zijn om de impact van de introductie van een nieuwe versie van een SoE/SoI te testen tegen het SoR.


Denk in platforms.
Net zoals bij de opkomst van internet, besteden organisaties bij het realiseren van SoE/SoI te veel geld aan het bouwen van eigen middleware. Denk hierbij aan beveiliging, integratie, operationeel beheer etc. Oorzaak hiervan ligt in het feit dat het realiseren van deze applicaties vaak wordt uitbesteed en dat elke partij zo zijn eigen standaards en frameworks gebruikt. Het uurtarief gebaseerde business model van deze partijen maakt dat zij niet direct staan te springen om het gebruik van een platform (zelf bouwen levert meer facturabele uren op).

Daarnaast is middleware een strategische investering die alleen “uit kan” als meerdere projecten/trajecten het inzetten. Een recent artikel “Beyond Budgets: The New CIO/CFO Dynamic” beschrijft wat de drijfveren zijn van de CFO om de CIO te helpen bij het uitbannen van de wildgroei aan oplossingen door het inzetten van een platform (aanrader!).

Uiteindelijk zullen deze nieuwe systemen vaak in-house worden onderhouden en beheerd en dan gaat het gebrek aan standaardisatie serieus pijn doen. Daarnaast is het onderhouden van die eigen gebouwde middleware duur.
Het advies is daarom te kiezen voor een innovatieplatform waardoor het geld besteed kan worden aan daadwerkelijke innovatie, niet aan het bouwen van je eigen middleware.


Meer dan twee versnellingen

Het uitgangspunt van dit verhaal is two-speed IT. In de praktijk is dat natuurlijk een oversimplificering. De primaire doelstelling achter het model is het snel kunnen inspelen en anticiperen op vragen uit de markt en de mogelijkheden die de digitale economie met zich meebrengt.


Het sleutelwoord daarbij is wendbaarheid (agility). De echt grote wendbaarheid wordt daarbij (terecht) toegeschreven aan de kort iteratieve werkwijze die ten grondslag ligt aan de realisatie van systems-of-engagement (SoE) en systems-of-innovation (SoI).


Dit betekent echter niet dat er geen mogelijkheden zijn om de wendbaarheid van systems-of-record (SoR) te vergroten; er zijn meer versnellingen dan twee.


Een stuk IT historie. SoR zijn gebouwd om een bepaald bedrijfsproces en/of een bepaald bedrijfsonderdeel te ondersteunen. Na verloop van tijd ontstonden er meer van deze (silo) systemen en ontstond de noodzaak tot integratie of consolidatie (ERP). Er ontstonden grote monolithische systemen waar her en der bulten aan werden gebouwd om wijzigingen in bedrijfsprocessen en regelgeving te ondersteunen. De wendbaarheid van deze systemen was al niet groot, maar werd kleiner met elke verbouwing.


In het artikel “Harder werken kan niet, slimmer wel” heb ik ooit beschreven hoe deze systemen flexibeler kunnen worden gemaakt door processen en regels niet langer hard te coderen, maar te vervangen door een proces-laag (Business Process Management) en een bedrijfsregels-laag (Business Rules Management).


Vergelijkbaar met two-step-it is hierbij het uitgangspunt dat:
1. Bedrijfsprocessen vaker wijzigen dan de business services die door de processen worden aangeroepen;
2. Bedrijfsregels vaker wijzigen dan de bedrijfsprocessen waarin deze worden gebruikt.
Net als bij two-step IT kunnen de voortbrengingsprocessen van deze drie lagen (services, processen en regels) verschillend zijn.
 

Afbeelding
 Afbeelding 4: Wendbaarheid in SoR door toepassen van “agility-layers” die onafhankelijk kunnen worden ontwikkeld en beheerd.


Ik denk dat er nog steeds een flink aantal SoR zijn waarvan de wendbaarheid op deze manier kan worden verbeterd en dat dit zeker zal bijdragen om ook de SoE/SoI sneller in de markt te zetten.


Maar meer recente ontwikkelingen dragen ook bij aan het vergroten van de wendbaarheid van SoR:
Technologische ontwikkelingen. SoR zijn door de tijd heen groot en complex geworden. Losse transactieverwerking overdag, grote batches ’s-nachts en datawarehouse systemen voor data-analyse. Met de komst van in-memory technologie is het mogelijk de transactieverwerking drastisch te versnellen en tegelijkertijd live operationele analyses uit te voeren. Dit verhoogt de wendbaarheid en effectiviteit van de organisatie.
Simplificering. Diezelfde technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om de gegevensstructuren van de SoR drastisch te simplificeren. Dit betekent dat wijzigingen eenvoudiger zijn door te voeren. Dat verhoogt de wendbaarheid.
Platform denken. Een SoR bestaat uit bedrijfsregels, bedrijfsprocessen en business services. Al deze onderdelen maken op hun beurt weer gebruik van platform services. Door SoR te baseren op een (flexibel uitbreidbare) kern van platform services wordt het toevoegen van nieuwe functionaliteit eenvoudiger.
Stabiele kern, innovatie aan de randen. In het verleden hebben veel organisaties eigen uitbreidingen toegevoegd aan SoR. Hierdoor raakten deze kernsystemen vervuild en werd het upgraden naar nieuwere versies lastig en duur. Dit kan verbeterd worden door een strategie van “hou de kern stabiel en innoveer aan de randen”. Hetzelfde platform dat wordt ingezet voor het realiseren van SoE/SoI kan worden ingezet voor het uitbreiden van de functionaliteit van de kern. Zo blijft de kern stabiel en simpel.


We zijn begonnen met two-speed, maar ondertussen zijn er in deze serie blogs al veel meer dan twee versnellingen voorbijgekomen. Ter afsluiting nog een paar laatste versnellingen die zijn samen te pakken onder de noemer Cloud.


Platform as a Service
. Ik heb eerder al een lans gebroken voor het inzetten van een innovatieplatform. Een goed innovatieplatform ondersteunt verschillende ontwikkelplatforms, verschillende runtimes, diverse smaken platform services, business services, micro services en een DevOps framework. Ontwikkelingen op al deze vlakken gaan hard. Het is aan te bevelen te overwegen een dergelijk platform af te nemen als platform as a service (PaaS). Het inzetten van een PaaS zal bijdragen aan de productiviteit van de SoE/SoI ontwikkelorganisatie.


Software as a Service
. In elk bedrijf zijn er een aantal bedrijfsprocessen die wel noodzakelijk zijn, maar geen competitief voordeel geven. Dergelijke processen lenen zich ervoor om afgenomen te worden als software-as-a-service (SaaS). Het inzetten van SaaS zal tijd en geld vrijmaken dat kan worden ingezet voor innovatie.
Ook kernsystemen kunnen als SaaS worden afgenomen. Bedrijfsspecifieke aanvullingen/aanpassingen kunnen worden gerealiseerd door inzet van het (PaaS) innovatieplatform.


Samenvattend:
• Two-step IT is een noodzaak om aansluiting te houden en te innoveren in de digitale economie;
• Two-step IT vraagt een andere aanpak, maar mag niet leiden tot een “innovatie-silo”;
• Platform denken is essentieel om grip te houden op systems-of-engagement en systems-of-innovation;
• Ontwikkelingen op systems-of-record staan niet stil en zijn ook essentieel voor het vergroten van de wendbaarheid;
• Cloud oplossingen zoals Platform-as-a-Service en Software-as-a-Service brengen ook mogelijkheden tot het vergroten van de wendbaarheid;
• Maak gebruik van alle versnellingen; er zijn er meer dan twee.

 

Blogger: Jeroen Reizevoort, Enterprise Architect bij SAP Nederland
LinkedIn profiel 


Meest gelezen