Blog Jeroen Reizevoort | Two-speed IT – de juiste versnelling in de Digitale Economie (deel 1)

Deel 1: Achtergrond en Valkuilen

Achtergrond
Het begrip two-speed IT, of bi-modal IT is al door verschillende IT analisten en bloggers beschreven. Kort door de bocht wordt organisaties geadviseerd onderscheid te maken tussen de manier waarop ze omgaan met traditionele kernsystemen (systems of record) en meer opportunistische applicaties die gebruikt worden voor innovatie en interactie met de eindgebruiker (systems of engagement en systems of innovation).


De noodzaak hiervan wordt ingegeven door de effecten van de Digitale Economie:
1. Marktleiders ontstaan van de ene op de andere dag. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om een concept in de market te zetten. De voorbeelden daarvan kan iedereen inmiddels wel dromen: Über, AirBnB, WhatsApp, Spotify. Traditionele markten worden op hun kop gezet, nieuwe markten worden gecreëerd en dit met vaak minimale investeringen.
2. De macht van de consument. Consumenten verwachten innovatieve, gepersonaliseerde (“segment of one”), gebruikersvriendelijke applicaties die hen 7x24 in staat stellen met uw organisatie in contact te komen. Transacties dienen veilig en snel te worden afgehandeld en de status ervan permanent te volgen te zijn.
3. Hyper-Connectivity, Big Data en Internet-of-Things. In de digitale economie wordt alles aan alles gekoppeld. Hierdoor komen grote hoeveelheden gegevens beschikbaar. Door slim gebruik te maken van deze Big Data is het mogelijk te anticiperen, te voorspellen en daarmee klanten/medewerkers slimmer, in de juiste context en op het juiste moment te bedienen.


IT afdelingen van niet "born-on-the-cloud" bedrijven hebben moeite om aan deze vraag naar innovatie te voldoen. De traditionele IT-voortbrengingsketen is ingericht voor gedegen (Industrial Strength) "waterval" gebaseerde ontwikkeling. Logisch, want de kernsystemen die op die manier worden ontwikkeld en onderhouden zijn bedrijfskritisch; fouten in die systemen kunnen desastreus zijn voor het voortbestaan. Zie hier versnelling 1 van two-speed IT: een groot verzet dat langzaam, maar gestaag en betrouwbaar de organisatie verder brengt. De stabiele kern.

Afbeelding
 Afbeelding 1: SoR versus SoE/SoI – industriële snelheid versus digiale snelheid


Innovaties en systems of engagement vereisen een andere versnelling. In korte (agile) ontwikkelcycli worden relatief kleine verbeteringen in hoog tempo aan de eindgebruikers aangeboden. Hierbij zijn time-time-market en gebruikersvriendelijkheid de belangrijkste criteria. Goed is goed genoeg; liever vandaag een goede oplossing in de markt zetten, dan morgen de ultieme.

Deze manier van denken en werken laat ook toe om snel een proefballon op te laten; kijken of een concept aanslaat. Zo ja, snel opschakelen en verbeteren; zo nee, uit de markt halen en de relatief geringe investering afschrijven (think big, act small, fail fast, learn rapidly).
 

Versnelling 1 Versnelling 2
Industriële snelheid Digitale snelheid
Stabiliteit Wendbaarheid (agility)
Waterval Iteratief
Goed in conventionele processen Goed in innovatie
SOA, ESB & SAML REST & OAuth
Tabel 1: Vergelijking tussen de “versnellingen” (vrij naar: Gartner is right. Enterprises need Bimodal IT (a.k.a 2-Speed IT))

 

Valkuilen
Onderzoek leert dat 90% van de CEO’s ervan overtuigd is dat de digitale economie verstrekkende gevolgen zal hebben voor hun bedrijfstak. Tegelijkertijd heeft slechts 25% een plan voor digitale innovatie terwijl minder dan 15% een budget heeft en begonnen is met het implementeren van de digitale strategie (zie: Embracing Digital Technology, MIT Sloan and Capgemini).


Organisaties die beginnen met het implementeren van two-speed IT dreigen in valkuilen te stappen waar men ook vaak al eerder in is gevallen.

Ga in gedachten eens terug naar de start van het commerciële internet. Elk zichzelf respecterende organisatie wilde, vaak gedreven vanuit marketing, zo snel mogelijk een internet site (web presence). De aanpak die vaak werd gekozen:
• We huren een design agency in (cool design);
• We huren een paar whizzkids in (eigen IT is te traag en snapt het niet);
• We publiceren de website (desnoods buiten de deur).


In veel gevallen waren de gevolgen van deze aanpak:
• De website was niet geïntegreerd met bestaande bedrijfsprocessen. Voorbeeld: het afsluiten van een verzekeringspolis via het web betekende dat de aanvraag vervolgens werd afgedrukt en opnieuw handmatig in het system-of-record werd opgevoerd. De klant had vervolgens geen enkel inzicht in de voortgang van de aanvraag.
• De website was vaak niet veilig. Beveiligingsexpertise uit de traditionele wereld werd onvoldoende hergebruikt in de nieuwe wereld.
• De website schaalde niet. Architectuurkennis uit de traditionele wereld werd onvoldoende hergebruikt in de nieuwe wereld.
Veel van deze problemen werden uiteindelijk opgelost door het op gearchitectureerde wijze inzetten van middleware.


Fast-forward naar vandaag. De opkomst van mobiele apps. Elk zichzelf respecterende organisatie wil, vaak gedreven vanuit marketing, zo snel mogelijk een app in de appstores. De aanpak die vaak wordt gekozen:
• We huren een design agency in;
• We huren een paar whizzkids in;
• We publiceren de app.
Hoezo deja vu?


En de gevolgen zijn ook vergelijkbaar:
Gebrek aan integratie. Recent voorbeeld uit eigen ervaring: de app van een luchtvaartmaatschappij toont mijn vluchten niet, de website wel. Desondanks krijg ik wel een pushbericht op mijn mobiele telefoon dat ik kan inchecken (huh ???). Of een andere app van een andere luchtvaarmaatschappij die gebruikers van de app eerder op de hoogte stelt van wijzigingen dan de medewerkers van diezelfde luchtvaartmaatschappij.
Schalingsproblemen. Wederom een bankieren-app. Na de introductie en massale adoptie van de app ontstaan er problemen in het system-of-record; blijkt dat de meest gebruikte feature van de app het opvragen van het saldo is (speciaal rond uitbetaling van salaris). Het achterliggende systeem is nooit berekend op dit aantal verzoeken.

Afbeelding
 Afbeelding 2: Silo’s van innovatie: SoI functioneert niet zonder SoR en een SoE zorgt voor overbelasting van SoR

 
Beveiligingsproblemen. Bankieren-apps die blootstaan aan man-in-the-middle aanvallen. Apps die wachtwoorden onversleuteld in de app zetten. Bankieren-apps die mij vriendelijk vragen te controleren of ik wel de laatste versie van de app gebruik omdat in die laatste versie (die ik wel of niet heb) een aantal beveiligingsproblemen zijn opgelost.

Afbeelding
 Afbeelding 3: De beveiliging van het SoR wordt gecompromitteerd door een SoI

 
Overigens kunnen veel van deze problemen opgelost worden door het inzetten van zogenaamde “mobile middleware”.

In deel 2 zal ik een aantal aanbevelingen doen en toelichten dat er meer dan twee versnellingen zijn. 
 

Blogger: Jeroen Reizevoort, Enterprise Architect bij SAP Nederland
LinkedIn profiel 

Meest gelezen