Blog Jan Penninkhof | It's not about the thing, stupid!

Nog niet zo heel lang geleden werden we benaderd door een bedrijf dat medische apparaten maakt en bij patiënten thuis neerzet. Met die apparaten kunnen patiënten zichzelf behandelen. Bij gebruik van het apparaat worden producten verbruikt die je slechts eenmalig mag gebruiken en dus regelmatig moet bijbestellen. De leverancier vroeg zich af of het niet mogelijk zou zijn om een tablet op het apparaat te plakken, waarmee de gebruiker deze bestelling zelf in kan voeren.

De vraag is echter: waarom zou de gebruiker dit zelf moeten invoeren? Het apparaat is redelijk slim en “weet” hoe vaak het ingeschakeld wordt, en daarmee ook hoeveel consumables verbruikt worden. Waarom zou de gebruiker eraan te pas moeten komen om deze bestelling te laten plaatsvinden. Als het apparaat doorgeeft hoeveel het gebruikt, kan deze bestelling automatisch gegenereerd worden en hoeft er geen tablet op geplakt te worden.

Maar als het apparaat zijn gebruiksgegevens doorgeeft, kan de leverancier ook inschatten wanneer er service moet plaatsvinden en of het apparaat nog goed functioneert. In plaats van alleen consumables, zou de leverancier ook het onderhoud op tijd kunnen laten plaatsvinden. Sterker nog, als de leverancier zou weten welke apparaten er in de buurt nog meer aan service toe zijn, kan daar tegelijkertijd wellicht een bezoek plaatsvinden, zodat er niet twee keer gereden hoeft te worden.

Het is een misverstand dat het bij IoT vooral gaat om elektronica, sensors, thermostaten, cloud en smart phones. Als je The Internet of Things vanuit het oogpunt van deze leverancier beschouwt, zie je dat IoT juist niet over technologie gaat. IoT is in eerste plaats een technologie waarbij je sensors en hoogwaardige analytics inzet om alles uit bedrijfsdata te halen wat er in zit. En als deze gegevens continu binnenkomen, kun je opnieuw nadenken over hoe je zaken doet, diensten levert en processen inricht. Sterker nog, met deze nieuwe gegevens zou je wellicht een hele andere dienst kunnen gaan leveren.

In zijn blog “Digitale Transformatie: je reis of je bestemming?”, geeft Twan van den Broek aan dat de digitale transformatie een uiterst belangrijke reis is, waarmee bedrijven zich zullen herdefiniëren om relevant te blijven. IoT is slechts één van de aspecten van deze digitale transformatie, maar als je er serieus naar kijkt, neem je andere gebieden, zoals Mobility, (Predictive) Analytics, Big Data, Cloud en wellicht ook Machine Learning ook vanzelf mee. Daarnaast werkt een gedegen IoT strategie in de reis van digital transformatie als een trein: De IoT trein brengt de digitale transformatie op gang en blijft de vaart er vervolgens ook stevig in houden.

AfbeeldingNet als bij een echte reis, kun je je echter afvragen hoe ver je wil gaan. Evenzo, kun je in een IoT strategie ook verschillende niveaus onderscheiden. Bij IoT geldt echter: “wat van ver komt is lekker”: Hoe verder de reis, hoe meer vruchten een IoT strategie zal afwerpen.

1. Proces- en inzichtsverbetering
In deze stap gaat het om het aansluiten van sensoren, en analyses op de geleverde data. Door het vergelijken van de gegevens uit sensoren met reguliere ERP data kunnen nieuwe inzichten worden verkregen. Met deze nieuwe inzichten kunnen vervolgens processen worden verbeterd, versneld of efficiënter worden gemaakt. Een praktisch voorbeeld is mijn Withings weegschaal, die mij inzicht verschaft in mijn gewichtsverloop. Met behulp van deze gegevens kan ik doelen stellen en mijn bezoekfrequentie aan de sportschool afstemmen. Op min of meer dezelfde wijze zou Rijkswaterstaat op basis van verkeerssensors kunnen bepalen hoeveel auto’s er over een bepaald wegdeel rijden en daar verkeersstromen op aan kunnen passen.

Afbeelding2. Procestransformatie
De tweede stap is waardevoller. In deze stap worden beslisprocessen en de manier waarop actie wordt ondernomen afhankelijk gemaakt van data uit sensoren. De meeste beslissingen worden vervolgens automatisch doorgevoerd.

Als er bijvoorbeeld een machine stuk dreigt te gaan en het project nog drie dagen duurt, dan wil je dat het systeem automatisch met een advies komt, of misschien zelfs de beslissing voor je neemt. Vervolgens zou de keten dan al dan aangestuurd moeten worden om de defecte machine te repareren of vervangen.

Dit betekent ook vaak dat er nieuwe vormen van interactie met klanten zullen ontstaan. In de case van de leverancier van zorggerelateerde apparaten betekent dit bijvoorbeeld dat de leverancier zijn patiënten actief zal gaan benaderen. In plaats van dat de leverancier zijn producten naar aanleiding van initiatief van de patiënt levert, verloopt de levering van consumables en onderhoud dan op basis van informatie uit het apparaat.

3. Bedrijfstransformatie
Bedrijfstransformatie gaat nog een stap verder. Naast nieuwe vormen van interactie met de klant, worden dan ook vaak hele nieuwe diensten of producten geleverd. Dit houdt vaak in dat de geleverde connected apparaten, niet op basis van eigendom, maar op basis van pay-per-use of een abonnement geleverd worden. Daarnaast vindt omni-channel interactie met de klant plaats die is afgestemd op gegevens die van de klant voorhanden zijn. Real-time dataverwerking ligt dan ook in het hart van de organisatie.

Tenslotte kijkt een IoT strategie ook regelmatig over de bedrijfsmuren. Soms worden samenwerkingen gesmeed tussen bedrijven waarvan je je voorheen afvroeg wat ze ooit met elkaar te maken zouden kunnen hebben. De gemeenschappelijk deler is dan vaak de synergie die plaats kan vinden door de data van beide partijen te combineren.

Naast een verschuiving van het leveren van producten naar diensten, kan dit ook tot volledige nieuwe bedrijfsmodellen leiden. Goede en aansprekende voorbeelden hiervan zijn AirBnB en Tesla. Er zijn echter ook legio andere voorbeelden zoals Carsharing initiatief DriveNow dat is opgezet door BMW en auto-verhuurder Sixt, of Hagleitner dat zichzelf getransformeerd heeft van een leverancier van de dispensers en disposables tot washroom operator.

Conclusie
“Internet of Things” is een verraderlijke term. De kern van The Internet of Things is namelijk juist de transformatie die gedreven wordt door het verzamelen, verwerken en interpreteren van data uit sensoren.

Men zegt dat data het nieuwe goud is, en de bijbehorende sensoren de nieuwe geldpersen. Een goede IoT strategie gaat echter niet over het goud of de geldpers, maar over hoe je dat goud delft en omzet in waarde.

Dát is de essentie van IoT. En de reis daar naartoe de digitale transformatie.


Blogger: Jan Penninkhof, SAP Consultant bij Phoqus B.V. en SAP Mentor
LinkedIn profiel 

 

Meest gelezen