Bekijk de verbeteringen die door SAP's beïnvloedingsprogramma's zijn doorgevoerd

Wat levert het meedoen aan een beïnvloedingsprogramma een SAP-gebruiker concreet op?

Verbeteringen in bestaande oplossingen zijn te vinden op de SAP Improvement Finder website: http://www.sapimprovementfinder.com

U kunt op een applicatie, industrie of business area filteren. En dan ziet u de in productie gebrachte notes support en enhancement packages. Vanaf hier is het mogelijk om de aangebrachte verbeteringen meteen te downloaden.

Afbeelding


Meer informatie over uw mogelijkheden om SAP input te geven? Klik hierMeest gelezen