InternationaalSAP User Group Executive Network (SUGEN) is in 2007 opgericht om de informatie-uitwisseling en kennisdeling tussen SAP gebruikersgroepen te stimuleren en om de samenwerking met SAP op strategische onderwerpen te coördineren. Het is een netwerk van inmiddels 20 gebruikersgroepen verdeeld over 6 continenten. De VNSG maakt sinds het begin onderdeel uit van SUGEN.

Missie

De missie van SUGEN is om een krachtige, internationale stem richting SAP te zijn die de regionale gebruikersgroepen verenigt in een open, eerlijke dialoog tussen leden en SAP, gericht op operational excellence, innovatie en succes voor klanten en SAP. SUGEN zorgt voor een gemeenschappelijke visie op en prioritering van strategische onderwerpen die volgens de SAP-gebruikers door SAP moeten worden geadresseerd. Dit kan gaan over producten, diensten, supportmodellen of andere onderwerpen binnen het SAP-ecosysteem.


SUGEN leden

Op dit moment zijn 21 gebruikersgroepen aangesloten bij SUGEN.

AFSUG Afrika
ASUG Amerika
ASUG Argentinië
ASUG Brazilië
ASUG Colombia
ASUG Mexico
AUSAPE Spanje
CSUA China
INDUS India
GUPS Italië
JSUG Japan
NZSUG Nieuw-Zeeland
SAPience België
SAPFINUG Finland
SAPSA Zweden
SAUG Australië
SBN Noorwegen
SUGMENA Midden-Oosten en Afrika
UKISUG Groot-Brittannië en Ierland
USF Frankrijk
VNSG Nederland


Meer informatie over de leden en ook andere SAP gebruikersgroepen in de wereld: http://www.sapusergroups.com


Organisatie

Er is een Leadership Team gevormd dat het netwerk coördineert en faciliteert en is samengesteld uit leden vanuit diverse gebruikersverenigingen. Rob van der Marck, directeur van de VNSG, is tot en met 2018 gekozen als lid van het Leadership Team. Dit team werkt nauw samen met SAP.

Afbeelding


Werkwijze

SUGEN beïnvloedt SAP op strategische onderwerpen. Dit werkt in principe via zogenaamde charters. Dit zijn projecten rondom een strategisch onderwerp waarvoor gedurende een bepaalde periode een taakgroep wordt geformeerd. In deze taakgroepen zitten verschillende leden van lokale gebruikersgroepen en medewerkers van SAP.
 Er lopen op dit moment twee charters. Hieronder volgt een overzicht.


License Model charter

SUGEN werkt samen met SAP aan twee projecten op het gebied van het licentiemodel; License Auditing en Indirect Usage (indirect gebruik van SAP). Het doel van de projecten is om de duidelijkheid, transparantie en voorspelbaarheid rond de twee thema’s en ook de kennis van onze leden te verhogen.

1. Voor License Auditing werken we aan het beschikbaar stellen van informatie (bijv online, webinars) over het end-to-end licentie-auditproces. De tot nu toe beschikbare informatie is primair gericht op de licentiemeting en de bijbehorende tooling zoals USMM en LAW. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces, maar er is meer. SAP-klanten hebben procesdocumentatie nodig waarin wordt beschreven hoe een licentie-audit werkt en welke stappen moeten worden genomen door de klant en door SAP. Het doel moet zijn dat elke klant weet hoe een licentie-audit werkt of zou moeten werken en wat er verwacht kan worden en ook wat niet.

2. Voor Indirect Usage hebben we verschillende scenario's van indirect gebruik verzameld. Ze hebben allemaal betrekking op situaties waarin SAP systemen worden geïntegreerd met niet-SAP systemen. Waarschijnlijk zal elke klant te maken hebben met ten minste een van deze scenario’s. Samen met SAP zullen we bespreken wat de scenario's betekenen voor de licenties. Het zal moeilijk zijn om elke mogelijke situatie te beschrijven, maar we willen toch bereiken dat klanten en SAP duidelijke richtlijnen hebben voor de behandeling van indirect gebruik. Immers, met SAP-systemen die worden verbonden met de buitenwereld in Internet of Things scenario's, zal indirect gebruik alleen nog maar verder toenemen


Value of Maintenance charter

Klanten hebben via hun support contract recht op veel aanvullende diensten, content en tools. Klanten zijn zich hiervan niet altijd bewust en profiteren daarom onvoldoende van de toegevoegde waarde in hun support contracten. In dit charter wordt door SUGEN en SAP in de eerste plaats een overzicht gemaakt van alle elementen in het support contract. Daarna wordt per element de toegevoegde waarde voor de klant bepaald. Tenslotte wordt alles op een toegankelijke manier gecommuniceerd naar en ontsloten voor klanten.


SUGEN Digest

Dit is de internationale nieuwsbrief die 2 tot 4 keer per jaar wordt gedistribueerd onder alle SAP gebruikersgroepen in de wereld.

SUGEN Digest Q2 2016
SUGEN Digest Q3 2015
SUGEN Digest Q2 2015
SUGEN Digest Q1 2015

SUGEN Digest Q4 2014 Post-SUGEN meeting

SUGEN Digest Q4 2014 Pre-SUGEN meeting

 

Beïnvloedingsprogramma's

Als klant kun je invloed uitoefenen op SAP Development waardoor jouw software straks nog meer doet wat je wilt.

Lees meer over de mogelijkheden om SAP-oplossingen te verbeteren!

Beïnvloeding van SAP