Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de VNSG niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De VNSG aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. De VNSG kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De VNSG behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Op deze site treft u links aan naar andere websites. De VNSG is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Partners VNSG

Afbeelding

 AfbeeldingAfbeelding

Aankomende evenementen

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

Meest gelezen

Het VNSG Magazine

Afbeelding

Het nieuwe VNSG Magazine staat online! 

VNSG Magazine verschijnt 4 keer per jaar.
Het is hét vakblad voor alle SAP-gebruikers
in Nederland en Vlaanderen.

September 2017